När Svenska Dagbladets reporter gjorde en sammanställning av lönerna för ordförandena för de svenska fackförbunden med fler medlemmar än 20 000 medlemmar, kom Elektrikerförbundet och ordföranden Jonas Wallin att bli en av huvudpersonerna. I artikeln ”Facktoppar mörkar sina löner” konstaterar reportern att 14 av 27 granskade fackförbund inte offentligt redovisar sina löner.

”Elektrikerförbundet är det enda förbund som vägrat berätta exakt vad ordförande tjänar”, skriver reportern Anna de Lima Fagerlind.

Därefter följer en intervju med Jonas Wallin. Reportern frågar Wallin om han inte tycker att medlemmarna har rätt att veta vad han har för lön, och Wallin svarar enligt artikeln ”Nej. Då känns det väl som att det är otroligt mycket som vi borde redovisa som blir väldigt svårt för dem att ta till sig.”

Johan Fredriksson

Det är viktigt att säga att Jonas Wallin har inget med sin egen lön att göra, säger Johan Fredriksson från förbundsstyrelsen.

Tomas Nyberg

Jonas Wallin, varför lämnade du inte ut uppgifterna?

– Jag var ute på turné och hade inte de exakta uppgifterna. Nu visade det sig att lönen jag redovisade stämde, men inte riktigt styrelsearvodena.

Men varför svarar du så på reporterns frågor?

– Jag försökte förklara att vi inte bara lämnar ut uppgifter bara för att en utomstående ringer oss. Dessutom sa jag det inte exakt som det stod i tidningen. Jag har inte sagt det i den följden. Jag blev irriterad. Skulle hennes synpunkter stå över våra medlemmars synpunkter?

Men varför begärde du inte genmäle i tidningen om du var felciterad?

– Vi kände att det bara skulle förlänga diskussionen och vi skulle vara i underläge mot tidningen.

Vad hände när Svenska Dagbladet ringde?

– Reportern ringde vår informationsansvarige som hänvisade till ekonomiansvarig. Det är klart att hon inte per automatik lämnar ut uppgifter till utomstående så fort de ringer. Men det fanns inga instruktioner att hon inte fick lämna ut uppgifter. Vi skulle ha begärt att få återkomma.

– Andemeningen är att vi ska ha transparens. Det har aldrig varit ambitionen att mörka någonting. Men det är aldrig någon som påtalat detta. Det har bara rullat på, säger Wallin.

Det har aldrig varit ambitionen att mörka någonting, säger Jonas Wallin.

Per Eklund

Här nedanför kan du läsa den kommentar som presenterats på Elektrikerförbundets hemsida, som skrivits under av Mikael Karlsson och Johan Fredriksson från förbundsstyrelsen.

– Vi har inget att dölja. Det förs nu en diskussion var hans lön ska redovisas. Men det är viktigt att säga att Jonas Wallin har inget med sin egen lön att göra, säger Johan Fredriksson, som konstaterar att det fanns någon ”groda” i intervjun i Svenska Dagbladet.

– Räknat per timme är det ju en hel del elektriker som tjänar mer än vad Jonas tjänar, säger Johan Fredriksson.

Uttalande om Wallins lön

Kommentar med anledning av Svenska Dagbladets kartläggning gällande fackliga förbundsordförandens löner och arvoden:

1. I Elektrikerförbundet fastställs lönen för förbundsledningen, inklusive förbundsordförande, av Förbundsmötet, motsvarande kongress, som hålls vart fjärde år.

Det är alltså medlemmarna som fastställer uppdragsersättningen. Ordföranden har personligen inget att göra med denna process. Inga personliga förhandlingar sker.

2. Jonas Wallins månadslön är f n 60 000 kronor. Till det kommer ett förbundsstyrelsearvode på 1 252 kronor. Som ordförande har han oreglerad arbetstid utan extra ersättning.

Utöver månadslönen har ordförande arvoden från uppdrag som han utför/valts till i egenskap av främste företrädare för förbundet.

Dessa uppdrag är Riksbyggens och AFA:s styrelser. För dessa uppgår årsarvode på sammanlagt 117 920 kr. Vilket motsvarar 9 826 kronor i månaden. De externa uppdragen belastar självklart inte Elektrikerförbundets ekonomi.

I framtiden avser förbundet att redovisa den valda ledningens löner och arvoden i årsredovisningen.

Vi har pratat med ordförande Jonas Wallin som beklagar det inträffade.

Stockholm i februari 2015

Johan Fredriksson och Mikael Karlsson, ledamöter av förbundsstyrelsen