Lönerna för ordförandena inom den svenska fackföreningsrörelsen skiljer rejält
mycket. Göran Arrius, ordförande för Saco, är den som tjänar mest.
Bland de heltidsengagerade ordförandena i fackförbund över 20 000 medlemmar, så är det Transports ordförande Lars Lindgren som tjänar minst.

 

LÄS ÄVEN:
”Vi har inget att dölja”
Jan Siezing tjänar dubbelt upp mot Wallin
Redaktör´ns kommentar: ”När alla fackliga företrädare blev pampar”

 

 

Generellt så tjänar ordförandena för tjänstemannaorganisationerna och akademikerorganisationerna mer än ordförandena för LO-facken. För många av ordföranden har de förutom sin lön från förbunden, någon ersättning för sina styrelseuppdrag som följer med ordförandeuppdraget.

 

I redovisningen från respektive förbund finns den direkta lönen.

Andra förmåner som kan skilja finns inte redovisade. Till exempel frikort på tåg/flyg, antal semesterveckor, pensionsförmåner, bilförmåner och liknande. Hos några av akademikerfacken, har man dessutom en förbundsdirektör, vilket gör att ordföranden har ett annat arbete vid sidan om.

 

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

 

Förbundsordförandes löner enligt SvD:s granskning

SACO

Göran Arrius, ordförande Saco 122 000 + 17 916 139 916
Bo Jansson, Lärarnas riksförbund 93 834 + 7708 101 548
Heidi Stensmyren, Läkarförbundet 78 000 + 20 833 98 833
Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR 88 316 + 2000 90 316
Ulf Bengtsson, Sveriges ingenjörer 43 850 + 10 500 + Inkomstbortfall 50 procent av lönen från vanliga jobbet.
Mikael Igelström, Civilekonomerna 21 750 (Fritidsordförande)
Sofia Larsen, Jusek 18 500 (fritidsordförande)

TCO

Eva Nordmark, ordförande TCO 113 400 + 5 500 118 900
Cecilia Fahlberg, Unionen 98 913 + 17 083 115 996
Veronica Karlsson, Vision 97 700
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet 96 000
Sineva Riberio, Vårdförbundet 87 700 + 1667 89 367
Lena Nitz, Polisförbundet 88 000
Ulrika Boethius, Finansförbundet 87 150
Britta Lejon, ST 81 300

LO

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO 95 730
Susanna Gideonsson, Handels 77 761 + 6016 83 777
Annelie Nordström, Kommunal 75 839 + 5 708 81 548
Janne Rydén, Seco 65 000 + 12 600 77 600
Anders Ferbe, IF Metall 77 082
Johan Lindholm, Byggnads 64 858 + 12 166 77 024
Therese Guovelin, HRF 74 757
Jonas Wallin, Elektrikerförbundet 60 000 + 1252 + 9 826 71 078
Hans-Olof Nilsson, Livs 67 996
Per-Olof Sjö, GS 62 748
Magnus Pettersson, Fastighets 56 000 + 6 074 62 074
Lars Lindgren, Transportarbetareförbundet 51 501 + 7 325 + 1100 59 826

Källa: Svenska Dagbladet Näringsliv

 

LÄS ÄVEN:
”Vi har inget att dölja”
Jan Siezing tjänar dubbelt upp mot Wallin
Redaktör´ns kommentar: ”När alla fackliga företrädare blev pampar”