Under 2014 omsatte elinstallationsbranschen i Sverige 69 miljarder kronor. 

Det är en ökning med 2,5 procent sen året innan. 

Under 20 år har Eio och företaget Industrifakta följt utvecklingen för elinstallationsbranschen. Man gör också prognoser över framtiden.

För de närmaste två åren tror man på en uppgång med två procent i år och fyra procent nästa år. Den positiva utvecklingen de senaste två åren beror på bostadsbyggandet, menar man från Eio.

– Det är också nya bostäder som fortsätter ge goda möjligheter för elinstallationsmarknaden under 2015, säger Hans Heldring, branschekonomiansvarig på Eio.

Vid de historiska tillbakatittarna har man kunnat se ett samband mellan Sveriges BNP och omsättningen inom elinstallationsbranschen.

– Svängningarna för elinstallationsmarknaden är dock mer dramatiska och något förskjutna jämfört med BNP. Svensk ekonomi påverkas i hög grad av vad som sker internationellt, vilket även avspeglas mer på elinstallationsmarknaden idag än för tjugo år sedan, säger Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta.

År 1995 skedde den bästa ökningen inom branschen, 22,2 procent.  Bakom den starka uppgången fanns en svag inledning av 1990-talet. I början av 1990-talet dök bygg- och installationsmarkanden kraftigt på grund av ändrade ränte- och finansieringskrav.

År 2009 drabbade Sverige av en finanskris som påverkade alla och så även elinstallationsmarknaden. Till följd av detta tappade Sveriges BNP med 5 procent och elinstallationsmarknaden med 12,2 procent. Hösten 2010 infördes bolånetaket, vilket ytterligare drabbade installationsföretagen med minskade volymer inom bostadssektorn.

Per Eklund