• Förbundsordförandena Jonas Wallin från Elektrikerna, Mikael Johansson från Målarna och Johan Lindholm från Byggnads mötte arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att berätta om allt för dålig ordning och reda på byggarbetsplatserna. Foto: Bons Nisse Andersson

  • Foto: Bons Nisse Andersson

  • – Vi har medlemmar som fått sjukdomen Kol utan att ha rökt en enda cigarett i hela sitt liv, sa Petter Johansson. Vid mötet med arbetsmarknadsministern kunde han också visa på en rad hemska arbetsmiljöer som dokumenterats vid skyddsronder. Foto: Bons Nisse Andersson

  • – Våra frågor hamnar i fokus när ministern kommer ut på arbetsplatser. Någon gång måste man rätta till med ordning och reda på arbetsplatserna, sa Elektrikernas ordförande Jonas Wallin, när han med Petter Johansson från El-ettan, besökte bugget Klara C mitt emot centralen i Stockholm. Foto: Bons Nisse Andersson

  • Arbetslaget från Nymans Elektriska är i dag på ett tiotal montörer. På den här arbetsplatsen var man ganska nöjd med hur arbetsmiljön såg ut. I alla fall sen rivningarna avslutats och dammet lagt sig. Men de flesta hade varit med om betydligt värre arbetsplatser. Foto: Bons Nisse Andersson

  • Produktionschefen Simon Lindholm på Skanska guidar arbetsmarknadsministern runt på bygget Klara C i centrala Stockholm. Foto: Bons Nisse Andersson

– Det är inte okej att ha en sån här arbetsmiljö i Sverige 2015.
Petter Johansson förklarar och visar bilder för elektrikerna på Nymans Elektriska hur det kan se ut på arbetsplatser i dag.
En timme senare får han möjlighet att säga samma sak och visa samma bilder för arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

 

I fjol stoppade skyddsombud från Elektrikerförbundet i Stockholmsregionen arbetet på olika arbetsplatser vid 33 tillfällen. Det är en femtedel av alla skyddsstopp i Sverige. Skyddsombuden har markerat när arbetsmiljön inte är acceptabel.
Tillsammans med skyddsombud från de andra byggfacken, Byggnads och Målarna, har man börjat tröttna på hur det ser ut vid byggena. Ostädat, dammigt, fallrisker, igenstängda utrymningsvägar och dålig belysning.

 

För att försöka påverka utvecklingen bjöd de in arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för att få förklara. Man möttes på ett bygge i centrala Stockholm; Esseltes gamla funkisbyggnad som fastighetsägaren Vasakronan nu totalrenoverar under namnet Klara C. Skanska är huvudentreprenör.
Det skulle bli en skyddsrond, men det blev kanske inte en så verklighetsknuten skyddsrond. ”Spektakel”, sa någon. Men byggfackens representanter, arbetsgivare och den minister som ytterst ansvarar för dessa frågor kunde mötas på ett bygge.
På just det här bygget var man ganska nöjd med hur det var. Den värsta tiden med rivning var över.
– Det finns många ställen där det är mycket sämre, konstaterade elektrikern Johan Petersen.
– Det var jätteproblem med damm tidigare vid rivning, sa Anders Widing, skyddsombud för Byggnads.

 

Jonas Wallin, ordförande för Elektrikerna, mötte arbetslaget från Nymans Elektriska i lunchrummet.
– Det var bättre arbetsmiljö på 80- och 90-talen. Det är inte bara den borgerliga regeringen som gjort det sämre. Det finns andra faktorer som en del EU-direktiv. Vi äldre vet vad asbest är, men de unga har inte mött det tidigare, när man nu kan få se det, sa Wallin.

 

Petter Johansson som är ombudsman och regionalt skyddsombud i El-ettan hade tagit initiativ till mötet mellan arbetsmarknadsministern, fackordförandena och byggfolket på plats.
Ordförandena Jonas Wallin från Elektrikerna, Mikael Johansson från Målarna och Johan Lindholm från Byggnads, mötte först medlemmarna, sen ministern och representanter från Skanska.

 

Anders Danielsson som är vice vd i Skanska menade att det borde ställas högre krav vid de offentliga upphandlingarna.
– Ställ miljömässiga och sociala krav vid upphandlingar. Det borde vara med som ett kriterium, sa Danielsson och ville ha krav på kollektivavtal.
Men hur gör man med underentreprenörer?, frågade sig ministern.
– Man bör ställa samma krav på dem, sa Danielsson.

 

Beskedet från Skanskas vice vd gläder fackföreningsfolket.
– Vi har ju ofta påtalat behovet av kollektivavtal. Förut var det lagvidrigt. Nu plötsligt talar Skanska om krav på kollektivavtal. Då har det hänt något. Det gör oss glada. Det här blir ett självsanerande system när de ställer krav på under-
entreprenörer, sa Byggnads ordförande Johan Lindholm.
Johan Lindholm menade att överenskommelsen i senaste avtalsförhandlingarna om huvudentreprenörskap, har banat väg för en öppnare syn även från en del av näringslivet.

 

– Förutsättningarna har aldrig varit så goda att få till stånd förbättringar, men verktygen är fortfarande slöa. Så här långt upp på dagordningen har vi haft de här frågorna sen vi kom med i EU. Jag ser med tillförsikt fram mot detta och vi har fått politikerna att lyssna, sa Lindholm.
Från fackförbundens representanter konstaterade man att det såg bra ut på arbetsplatsen.
– Så här ska det se ut, sa Målarnas ordförande Mikael Johansson.
Fredrik Rosenqvist, ledande montör på Nymans Elektriska var positiv till besöket.
– Det är alltid bra när de kommer ut och ser verkligheten. Det är kul också att projektet uppmärksammas.
Ministern som avverkar studiebesök och möten i en snabb takt, fick ändå med sig något från rundvandringen och mötet med facken.

 

– Jag är glad att de kräver kollektivavtal, säger Ylva Johansson om beskedet från Skanskas ledning.
Hon kommenterade också förslaget att utöka antalet tjänster vid Arbetsmiljö-verket.
– Det finns ett samband med många års nedskärningar och ett ökat antal olyckor. Vi vet inte exakt hur många de klarar av att nyanställa, sa Ylva Johansson.

 

Hur ser du på att det inte blir någon förundersökning efter åtalet mot Fortum?
– Jag kan frågan för dåligt för att kunna uttala mig, sa ministern.

 

När väl de 40-talet representanterna från fackförbund, arbetsmarknadsdepartementet och pressen gått en runda genom det bygget med bra ”ordning och reda”, träffade representanterna för byggfacket arbetsmarknads-ministern.
De anmärkningsvärda bilderna från verkligheten ute på byggena kom fram på nytt och överlämnades till ministern. Det blev också en diskussion runt det 10-punktsprogram som LO och Socialdemokraterna gick till val på.
– Vi försummar aldrig ett tillfälle att påminna regeringen om 10-punktsprogrammet. Vi får här en chans att beskriva för ministern det vi ser varje dag. Det är verkliga problem. Vi har i alla fall en minister som inte ser facket som ett särintresse. Vi har stora förväntningar, sa Mikael Johansson.

 

Johan Lindholm från Byggnads konstaterade att på några punkter hade de börjat tagits initiativ vad gäller 10-punktsprogrammet.
– När det gäller F-skatt måste det hända något. Det är i dag 54 000 som är påtvingade egna företagare, sa Lindholm.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

 

 

10-punktsprogrammet

 

Inför valet 2014 enades LO och Socialdemokraterna kring ett 10-punktsprogram. Punkter som man från fackföreningsrörelsen poängterar i möten med politiker.
1. Riv upp Lavallagen. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla.
2. Stoppa lönekonkurrensen.
3. Utländska företag ska ha kontor/registrera sig i Sverige.
4. Ingen ska tvingas att bli f-skattare.
5. Svenska kollektivavtal ska gälla vid offentlig upphandling.
6. Anställningsskyddet ska inte kunna åsidosättas genom att använda bemanningsföretag.
7. Lagstifta om ett huvudentreprenörsansvar.
8. Inför en månadsredovisning av anställdas skatter och arbetsgivar- avgifter.
9. Lagstadgade personalliggare.
10. Konkurrensneutrala villkor för åkerinäringen.