Låt oss tillsammans göra 2015 till året då det vänder!
Vårt arbete i svenska elektrikerförbundet kommer alltid att avgöras av hur vi klarar av att organisera branschen!

Det viktigaste är inte bara hur bra avtalsrörelser vi genomför, eller hur många förhandlingar vi vinner, utan att vi också lyckas med att organisera alla inom elbranschen i förbundet. När alla våra medlemmar är medvetna om sina rättigheter, då är vi på väg mot det mål alla fackföreningar måste ha.

Börja med att fråga din arbetskamrat om hen är med i facket? Om inte, fråga varför. Kanske är det så att ingen ställt frågan, att personen inte vet vilken skillnad det gör att någon engagerar sig för just din skull, skillnaden mellan att vara med i facket, a-kassan eller inte vara med alls.

Fråga samma arbetskamrat om hen tycker att vi ska tycka att det är nog nu, ska vi sänka våra ambitioner och låta arbetsgivarna flytta fram sina positioner ännu mer, om inte så är alternativet att organisera sig! Se till att alla är med i facket och dessutom tar ansvar för att organisera sammanhållning och facklig styrka på varje arbetsplats, varje bygge!

Hur ska vi få arbetsgivaren att gå med på att förbättra våra villkor, ha en nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet, om vi inte alla kan organisera oss i en och samma fackförening och tillsammans driva våra frågor?

Är det inte dags att göra uppror mot tesen att allt handlar om att få största möjliga avkastning med minsta möjliga insats? Du får inte ut något gratis, det vi måstemobilisera är vilja, sammanhållning och engagemang för facklig styrka.

Hjälp dig själv, dina arbetskamrater, oss alla att göra 2015 till året då vi på nytt organiserar hela el-branschen!

Per-Håkan Waern