Vi fick för några veckor sedan en offentlig diskussion om vilka löner fackordföranden har och om huruvida de redovisas öppet.

Detta efter att Svenska Dagbladet Näringsliv redovisat lönerna för ordförande för de 27 största fackliga organisationerna i en artikel med rubriken ”Fackpamparnas löner”. Elektrikerförbundet uppmärksammades i detta.

Det är bra att fackförbundens ordförandes löner redovisas öppet. Lönen är en av de fackliga organisationernas viktigaste frågor.

Per Eklund

Att granska makthavares löner är ju inte helt enkelt. Som i alla granskningar finns det många parametrar, alla mer eller mindre trubbiga.

Lönen är ju bara en del av avtalen för den enskilde. I andra granskningar redovisas taxerad inkomst. Det är också ett trubbigt instrument och inte alltid jämförbart.

För den enskilde finns det andra delar i avtal som inte finns presenterad i lön. Till exempel antal veckors semester, tjänstebil, årskort på flyg och tåg som kan användas privat.

Det finns ju också boendefrågor som påverkar levnadsvillkoren. Företrädare som bor på annan plats i landet än på sin arbetsplats, jämfört med de som bor på samma ort. Framför allt är väl arbetsmängden en viktig faktor. Det finns många personer på ledande positioner som, ibland med rätta, försvarar sin lön utifrån antalet timmar man arbetar.

Det är bra att fackförbundens ordförandes löner redovisas öppet. Lönen är en av de fackliga organisationernas viktigaste frågor. Det är förvånande att inte alla fackliga organisationer insett vikten av denna redovisning.

Vad som är anmärkningsvärt i Svenska Dagbladets granskning är det märkliga ordvalet i rubriker och ingress.

Per Eklund

Nu ser det ut som att en av effekterna av Svenska Dagbladets granskning blir att fler fackförbund väljer att öppet redovisa ordförandens lön. Det är bra att Elektrikerförbundet valt att redovisa Jonas Wallins lön.

Vad som är anmärkningsvärt i Svenska Dagbladets granskning är det märkliga ordvalet i rubriker och ingress. På flera ställen i texten och som huvudrubrik används begreppet fackpamp.

Otvetydigt så är i alla fall begreppet pamp tydligt nedsättande. Även boss är i de flesta fall nedsättande.

Svenska akademins beskrivning av dessa ord är:

pamp (ngt nedsättande) maktfullkomlig person med politiskt eller fackligt inflytande

Det finns säkert någon enskild facklig företrädare, nu eller tidigare, som man med rätta kunnat kalla fackpamp. Men att som nyhetsmedium kollektivt beskriva alla ordföranden för de fackförbund som organiserar de flesta yrkesarbetande i Sverige för pampar är mycket anmärkningsvärt.

Begrepp och uttryck är viktiga och betydelsefulla. De skall användas rätt.

Per Eklund

Vad Svenska Dagbladet i sitt ordval säger är att de högsta företrädarna för 3,5 miljoner medlemmar är maktfullkomliga och enväldiga ledare. Skärpning!

När samma tidning gör en liknande granskning av lönerna hos arbetsgivarparternas chefer så används bara begreppen ”arbetsgivarnas lönetopp” och ”Sveriges bäst betalda chef”.

Jag har inte i någon artikel i Svenska Dagbladet kunnat se att man i samband med redovisning av löner använt några ord eller begrepp av nedsättande art, förutom i artiklar om fackliga företrädare.

Begrepp och uttryck är viktiga och betydelsefulla. De skall användas rätt.