• Fortum säljer all sin distribution till ett konsortium. Foto: Per Eklund

  • – Jag tror inte det berör våra medlemmar initialt. Men på sikt kan det påverka dem, när det ska skrivas nya kontrakt, säger Ulf Carlsson från Elektrikerförbundet. Foto: Per Eklund

Fortum säljer sitt elnät i Sverige. Köpare är ett konsortium med fyra intressenter. Det är Första och Tredje AP-fonden, Folksam och det kanadensiska företaget Borealis Infrastructure Management Inc.
– Jag tror inte det berör våra medlemmar initialt. Sen beror det vilka målsättningar det nya företaget kommer att ha, säger Ulf Carlsson, andre vice ordförande i Elektrikerförbundet.

 

LÄS MER: Utökar med nya tjänster

 

 

Utförsäljningen av Fortum distribution har varit diskuterad ända sen i höstas. Företaget, som den finska staten är huvudägare till, har redan tidigare sålt ut elnäten i Finland och Norge. I Finland till samma kanadensiska företag som köper in sig i det svenska nätet.
Under andra kvartalet ska affären slutföras. Köpesumman är 60,6 miljarder svenska kronor.

 

– Efter försäljningen av elnätsverksamheten kommer Fortum att koncentrera sig på tillväxt och utveckling av vår kärnverksamhet. Vi kommer också att fortsätta att utveckla elhandel och relaterade tjänster till våra 1,3 miljoner elkunder, säger Timo Karttinen, tillförordnad vd Fortum.
Inför försäljningen fanns ett norrländskt konsortium som hade intresse att köpa Fortums elnät.
– Man har gett en väldigt hög prislapp. Det har blivit mycket dyrare än vi räknade på, säger Lars Wennerholm, vd för Ljusdal Energi.
Omkring 500 medlemmar i Elektrikerförbundet arbetar i dag på företag som har kontrakt mot Fortums distribution.
– Det är i första hand Infratek och Relacom. Sen finns det mindre underentreprenörer, berättar Ulf Carlsson.

 

Även om affären inte omedelbart påverkar anställda elektriker i företag med kontrakt mot Fortum, så tror Ulf Carlsson att det kan bli det på sikt.
– Det beror på vad de nya ägarna har för målsättning. De riktlinjer man sätter upp för avkastning blir avgörande. Högre vinst eller ett tipp topp svenskt elnät, säger Carlsson.
Han tror att den största risken är i Stockholm, där nätet är väldigt eftersatt efter att man fuskat med underhållet under många år.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

Fortum Distribution

71 000 kilometer elnät på lokal och regional nivå.
Distribuerar el till cirka 906 000 kunder.
Den sammanlagda volymen distribuerad el uppgick till 13,7 TWh under 2014.
Fortums marknadsandel av lokalnätsmarknaden i Sverige är 17 procent.
De största eldistributörerna är Vattenfall och Eon.
De nya ägarnas andel:
Första AP-Fonden står för 12,5 procent, Tredje AP-fonden står för 20 procent, Folksam för 17,5 procent i affären samt Borealis Infrastructure Management 50 procent.

 

LÄS MER: Utökar med nya tjänster