Nästan varje vecka dör en person på sin arbetsplats någonstans i Sverige. Många andra blir skadade på grund av bristande arbetsmiljö. Bara förra året omkom 48 personer på svenska arbetsplatser och trenden är tydlig, antalet dödsolyckor ökar.

Trots tydliga fakta är det inte själv klart för alla partier i Sveriges riksdag att öka kraven på rätten till en trygg arbetsplats. Att regeringen inte fick gehör för sin budget innebär de satsningar som skulle behövas inte kommer och dödsfallen och olyckorna riskerar att öka ytterligare. Allra värst är det i byggbranschen.

Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar inte minst när det gäller en god arbetsmiljö. Villkoren och arbetsmiljön på arbetsplatserna har drastiskt försämrats under längre tid. De senaste åren har den arbetsrelaterade ohälsan ökat, mycket på grund av stress.
Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter för fler att styra sin arbetstid, samtidigt som ett mer gränslöst arbetsliv ökar krav på ständig tillgänglighet. För många innebär det längre arbetsdagar och att ständigt vara tillgänglig för sin chef. Tempot i arbetslivet ökar och riskerar leda till lägre bemanning i många sektorer. Den stressrelaterade ohälsan drabbar i hög utsträckning kvinnor samtidigt som männen är överrepresenterade i antal dödsolyckor på svenska arbetsplatser.
Brister i arbetsmiljön handlar i grunden om försämrade arbetsvillkor. Under senare år har otrygga anställningar har blivit allt vanligare. Det gör att fler saknar den grundläggande anställningstrygghet som krävs för att våga påvisa brister i arbetsmiljön.

Det blir allt vanligare att stress och press i arbetslivet betraktas som ett individuellt problem, istället för en fråga om ett bristande arbetsmiljöansvar hos arbetsgivaren. Därför måste arbetet för en förbättrad arbetsmiljö gå hand i hand med arbetet för stärkta rättigheter och öka tryggheten för löntagarna. Förutsättningen är att fler som jobbar på svenska arbetsplatser täcks av de kollektivavtal som bär upp den svenska modellen. Därför måste kraven på kollektivavtal öka.
När de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna fällde regeringens budget föll förstärkta anslag till Arbetsmiljöverket och satsningar på en bättre och tryggare arbetsmiljö. Jag hoppas att de borgerliga partierna tänker en gång till innan de gör gemensam sak med Sverigedemokraterna igen. Arbetsmiljön måste bli bättre, för ingen ska behöva dö på jobbet.

Bengt Harju
Ombudsman för Socialdemokraterna, tidigare elektriker