• Jan Olav Andersen valdes till ny förbundsordförande för norska El & IT-förbundet vid den kongress som hölls i mitten av mars. Foto: Knut Viggen

Jan Olav Andersen heter de norska elektrikernas nye ordförande. Han har tidigare varit El & IT-förbundets förhandlingschef i 14 år.

Den tidigare ordföranden Hans O. Felix gick i pension i samband med El & IT-förbundets kongress 9-12 mars. Två kandidater var föreslagna Jan Olav Andersen och Öivind Wallentinsen. Andersen valdes med 166 röster mot 90 för Öivind Wallentinsen.
256 delegater skulle ta ställning till hur elektrikerfacket (EL & IT-förbundet) skulle arbeta de närmaste åren.

Vid kongressen togs ett enhälligt uttalande att man vill få bort bemanningsföretagen.
”Bemanningsföretagen undergräver den norska modellen”, inleddes uttalandet där man också ansåg att bemanningsföretag endast fick användas i undantagsfall.
En annan fråga som diskuterades flitigt var Norges avtal med EU, EES-avtalet. En knapp majoritet av delegaterna röstade för att man ska kräva att avtalet sägs upp och ersätts med ett handelsavtal. Förbundsstyrelsen och den nye förbundsordföranden Jan Olav Andersen var för EES-avtalet.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se