Om ett år går avtalen ut och vi kan nog vänta en intensiv avtalsrörelse.
Under tiden ska avtalskrav vaskas fram och förhandlingar inledas mellan fack och arbetsgivare.

Fram till sommaren har Elektrikerförbundets medlemmar chansen att påverka vad som händer. Det är dags att skriva avtalsmotioner.
Vid förra avtalsrörelsen kom det in bortåt 400 motioner från medlemmar, klubbar och verksamhetskretsar. Nu vill man på Elektrikerförbundet få till stånd än mer diskussioner om avtalsfrågor.

Nytt är att varje verksamhetskrets ska ha öppna medlemsmöten för att diskutera och ta ställning till inkomna motioner.
– Det är den största medlemsnära händelsen vi har. Förtroendevalda ska ut i medlemsleden och vi vill att man har öppna möten för att diskutera motioner, säger Urban Pettersson, biträdande förhandlingschef på Elektrikerförbundet.

Dags alltså att skriva en motion om något som ska in eller ut ur avtalet
– Det finns två sätt att skriva. Endera sätter sig själv den enskilde ner och skriver motion. Eller så går man på medlemsmöte och argumenterar för att man där skriver en motion. De som behöver hjälp kan ta kontakt med verksamhetskretsen eller regionen, säger Urban.
– Man kan också ha en studiecirkel om avtalet och utifrån det få uppslag i vad som behöver ändras,

Efter sommaren sammanställs alla motioner och behandlas av avtalsdelegationerna för de olika avtalsområdena.
– De flesta krav vi ställt i förhandlingarna har kommit fram genom motioner och i diskussioner i avtalsdelegationerna, säger Urban Pettersson.
Ofta har motioner kommit fram utifrån att det är något som saknas i avtalet eller att samhällsläget kräver förändringar i kollektivavtalet.
Urban berättar om en motion från en kvinnlig medlem för några år sen. Hon hade gått ner i tid till sextimmarsdag som småbarnsförälder.
– Det som hände blev att arbetsgivaren skickade henne till Varberg och det blev längre dagar.

Efter det fick man in i Installationsavtalet att arbetsgivaren måste ta hänsyn till ”om arbetstagarens familjesituation medför svårigheter….”
Det finns andra exempel på hur en enskild motion till slut gjort skillnad i det slutgiltiga avtalet.
Framåt jul beslutar förbundsstyrelsen om vilka krav som ska drivas och i slutet av januari brukar parterna träffas för att växla avtalskrav.

PS. Ni som skriver motioner, får gärna höra av er till redaktionen.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se