• Jimmy Åsberg visar den bok som tagits fram för att användas vid utbildningen av de som ska bli mentorer. Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

Elektrikerförbundet förändrar sitt sätt att jobba med arbetsmiljön. Mer förebyggande arbete ska minska brandkårsutryckningarna.

 

LÄS MER: Eio och Sef samarbetar kring arbetsmiljö

 

– Vi ska höja medvetenheten om säkerhetskultur, säger Jimmy Åsberg, arbetsmiljöansvarig på Elektrikerförbundet och fortsätter
– De lokala skyddsombuden är våra spjutspetsar som vi vill bygga upp ett bättre nätverk med.

 

De lokala skyddsombuden behöver stöd för att komma igång med förebyggande skyddsarbete. Dessa är också en rekryteringsbas för framtida regionala skyddsombud.
På prov ska förbundet starta en mentorskapsutbildning för 15 utvalda regionala skyddsombud, en från varje verksamhetskrets.
– De ska sedan kunna coacha och bilda nätverk bland sina lokala skyddsombud, säger Jimmy Åsberg.
De väntas få stor hjälp av att ha dialog, kunna samarbeta och lära av varandra. Mentorerna får möjlighet och verktyg, sedan får de hitta det som funkar bäst för deras skyddsombud.
– För vissa kan det vara fysiska träffar och andra kontakt via mejlgrupper eller Facebook.

 

Elektrikerförbundet hoppas att mentorskapsutbildningen ska leda till något positivt som går att spinna vidare på. De behöver också förhålla sig till att antalet personer som vill engagera sig som regionala skyddsombud minskar.
– Tidigare har det känts som skyddsombud haft en stämpel som polis, även bland medlemmarna. Det kan väcka motstånd mot att ta på sig rollen.
Jimmy Åsberg är övertygad om att det inte behöver vara så. Arbetsmiljölagen bygger på samarbete mellan parterna. Genom ett bra klimat med sin arbetsgivare kan man komma igång med det förebyggande arbetsmiljöarbetet.
– För oss i facket är det nolltolerans mot arbetsplatsolyckor, säger Jimmy Åsberg och berättar att de är överrens med Eio centralt att branschens säkerhetskultur måste bli bättre.

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se

 

LÄS MER: Eio och Sef samarbetar kring arbetsmiljö