• Foto: Helena Forsberg

  • Rickard Lindberg från Eio, pratade arbetsmiljö med fackets skyddsombud. Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

– Det är ett viktigt arbete ni gör.
Det sade arbetsgivarorganisationen Eios arbetsmiljöansvarige Rickard Lindberg när han besökte fackets konferens för regionala skyddsombud.

 

LÄS MER: Skyddsombuden får mentorer

 

Han framhöll skyddsombudens särställning med sin kunskap och sitt engagemang för en bra arbetsmiljö. Rickard Lindberg ser positivt på att skyddsombuden bidrar med tips och råd. Han ser gärna att de ger exempel på vad som fungerat bra på andra arbetsplatser.
– En del arbetsgivare behöver en spark i arslet och ni är ett bra påtryckningsmedel, sade Rickard Lindberg.

Han visade ett uppskattat inslag från Gilla Jobbet mässan där en föreläsare på ett träffsäkert sätt beskrev hur olika bemötanden påverkar situationen. ”Du visade inte biljetten” eller ”Jag hann inte se biljetten” är exempel på olika sätt för en chaufför att möta resenärerna.
– Vi människor vill inte bli förnedrade. Så jobba med mötet, sade Rickard Lindberg och konstaterade att en mjuk framtoning underlättar dialog.

Skyddsombuden är en stor resurs och Elektrikerförbundets arbetsmiljöansvarige Jimmy Åsberg hoppas att arbetsgivarna inser det, är intresserade och tar kontakt.
– Samarbetar vi och lägger upp planer för det systematiska arbetsmiljöarbetet så kan vi vända trenden och minska brandkårsutryckningarna.

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se

 

LÄS MER: Skyddsombuden får mentorer