• Mikael Pettersson är ordförande för Elteknikbranschens gymnaiseskolor och Jonas Andersson är vd Foto: Leif Göbel

  • Foto: Leif Göbel

  • Foto: Leif Göbel

  • – Styrkan med ETG -konceptet är att det är yrkesutbildning på riktigt, säger Jonas Andersson, som räknar med att det finns 30 gymnaiseskolor anslutna till ETG-Partner. Foto: Leif Göbel

  • Bilden med killen i blått föreställer före detta eleven Andreas Holmberg när han gör sitt exempensprojekt på ETG. Andreas Holmberg tävlade sedan framgångsrikt för Sverige i World Skills. Foto: Leif Göbel

Jonas Andersson är vd för ETG – Elteknikbranschens gymnasieskolor. Det är ett koncept – ETG-Partner – för hur man kan bedriva El- och energiprogrammet på landets gymnasieskolor.
Ett ganska unikt samarbete mellan arbetsgivarna EIO (Elektriska Installatörsorganisationen) och facket – Elektrikerförbundet.
– Det är viktigt att det finns ett bra samarbete mellan skolan och elteknikbranschen på gymnasieorten. Jag ser det som väldigt värdefullt att man har branschråd och en fungerande samverkan för praktikplatserna, säger Jonas Andersson.
Jonas kommer från skolvärlden och var senast en av rektorerna vid Thorildsplans gymnasium i Stockholm. Han har tagit över efter Pontus Boström som kom från Elektrikerna.

– Styrkan med ETG -konceptet är att det är yrkesutbildning på riktigt. Elteknikbranschen berättar tydligt om behoven, tar emot eleverna och visar vad som krävs. Kan vi och skolorna visa att det finns en bra yrkesutbildning med ordnad praktik, då blir utbildningen mer attraktiv och möjligheterna för eleverna att få jobb större.
Ett stort plus med att vara ETG-Partner är att lärlingstiden är inbakad i de tre gymnasieåren. En elev som klarar sin utbildning har gjort sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) på minst 600 timmar och avlagt ett omfattande examinationsarbete. De erhåller då en ETG-examen och får ett yrkesbevis (ECY-certifikat) och kan därmed anställas som förstaårsmontörer. ECY-certifikatet gäller i hela Skandinavien som yrkesbevis.

Över 200 gymnasieskolor finns i Sverige som erbjuder El- och energiprogrammet. Varje år tar man emot närmare 5 000 elever och släpper tre år senare ut ca 3 000 från Elteknik. Av dem är det bara omkring 1 500 som får en lärlingsanställning som elektriker. Därutöver finns vuxenutbildning som bedrivs av exempelvis Lernia. Klart är i varje fall att det utbildas betydligt fler än vad det finns jobb inom den samlade elbranschen. Det är ett resursslöseri.
För många skolor har elutbildning har Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin, som också i flera år varit ordförande för Worldskills Sweden, ofta påtalat.
– Ska vi ha världens bästa yrkesutbildning ska vi ha betydligt färre skolor som erbjuder mycket högre kvalitet och där det finns ett garanterat bra samarbete mellan skolan och den lokala elteknikbranschen, säger Wallin.

Jonas Andersson räknar med att det under 2015 kommer att finnas cirka 30 gymnasieskolor i landet som är anslutna till ETG-konceptet. Där finns skolor från Umeå i norr till Malmö i syd. Nordligaste Norrland är ännu en vit fläck men det ska åtgärdas. Han berättar att man under våren ska anlita ett undersökningsföretag som ska studera hur det går för eleverna på ETG-skolorna efter ETG-examen.
– Vi ska med ett undersökningsföretag studera vidare hur vårt koncept fungerar. Vi ska hitta en bra modell för att validera vår utbildning. Då har vi lättare att påverka skolmyndigheterna och företagen.

– ETG-Partner ska bli mer aktivt på sociala medier. Vi ska försöka ta fram ett nationellt koncept för att främja ett ökat utbyte mellan yrkeslärare och mellan elever. Tror också vi måste hitta nya former utbyte mellan elteknikbranschen och yrkeslärarna, säger Andersson.
Mikael Pettersson, ombudsman på förbundskontoret hos Elektrikerna är ordförande för Elteknikbranschens gymnasieskolor i Sverige AB som driver ETG-Partner.
– Vårt mål är att vi via ETG ska främja världens bästa yrkesutbildning för elektriker som vill ha jobb i inom elteknikbranschen. De som utbildas är våra medlemmars blivande arbetskamrater ute i företagen. Vi vill att eleverna ska ha de bästa förutsättningarna teoretiskt och via praktiskt handledd utbildning så att de får arbete efter skolan. Det är en snabb teknisk utveckling inom branschen och jag ser gärna att vi får in betydligt fler tjejer och elever med utländsk bakgrund. På samma sätt är det viktigt att vi och EIO regelbundet träffar elever och lärare via skolinformationen. Vi behöver också hitta former för att informera elever i årskurs 8-9.

Leif Göbel

 

Kort historik om ETG

Elteknikbranschens gymnasium, startade 2007 i Nyköping. Friskolan är ett dotterbolag till EUU som fick uppdraget av sina dåvarande ägare som var Elektriska Installatörsorganisationen, Elektrikerna och Nyköpings kommun. Sedan april 2014 är EUU ett helägt dotterbolag till Eio.
Uppdraget innebar att man skulle starta en friskola där man integrerade lärlingsutbildningen inom den 3-åriga gymnasieskolan. Sedan starten har fyra årskullar elever lämnat utbildningen med yrkescertifikat.
Under hösten 2010 beslutade ägarna att utbildningskonceptet ska spridas till andra skolor i landet genom ett samarbete. Det sker genom ETG-Partner; Elteknikbranschens gymnasieskolor i Sverige AB som sedan april 2014 ägs av Eio och Sef.

Varför ETG-Partner?

Elteknikbranschen har en lång tradition av att engagera sig i sin kompetensförsörjning. Branschen har ett eget organ för detta som heter ECY; Elbranschens Centrala Yrkesnämnd.  ECY jobbar med skolkontakter och ansvarar för branschens lärlingsutbildning samt utfärdar yrkesbevis (ECY-certifikat). Det finns också ett kollektivavtal mellan parterna Eio och Sef om hur yrkesutbildningen ska se ut och hur lärlingar anställas. Numera finns också ett kollektivavtal för ETG-eleverna.