• Foto:

  • – Det är för djäkligt att folk ska behöva drabbas innan man kan driva en utredning för att få en fällande dom, säger Jimmy Åsberg om åklagarens beslut att inte inleda en förundersökning. Foto: Per Eklund

Åklagaren har beslutat att inte inleda en förundersökning utifrån Elektrikerförbundets polisanmälan mot Fortums agerande i Värtahamnen.
– Jag är besviken. Det är horribelt. Tycker det är ett hål i lagstiftningen här, säger Jimmy Åsberg, arbetsmiljöansvarig på Elektrikernas förbundskontor.

Det var i slutet av januari som Elektrikerförbundet polisanmälde Fortum för att de ”medvetet och systematiskt” hade struntat i att säkerställa att det fanns riskfria nödutgångar. Trots flera påpekanden från skyddsombud och noteringar i skyddsrondsprotokoll, hade arbetsledningen inte gjort nödutgångarna full framkomliga.

– Vi måste ha en arbetsplats där våra medlemmar och andra arbetstagare kommer hem levande på kvällen, säger regionala skyddsombudet Petter Johansson, efter att ha lämnat polisanmälan till den nya åklagarenheten för arbetsmiljöbrott.
Henrik Ask, förbundsjurist på LO-TCO rättsskydd, är förvånad över Fortums nonchalanta hållning.
– Det är fråga om undermåligt belysning och igenbommade nödutgångar, trots att skyddsorganisationen påpekat detta vid flera tillfällen, säger Ask.

Men åklagaren anser inte att ”anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats”.
I sin motivering till beslutet skriver kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin att någon måste ha utsatts för en konkret fara för att de ska kunna ta upp det. (se faktarutan)

– Man ser att bristerna återkommer utan att de åtgärdar bristerna. Är det inte för djäkligt att det ska behöva hända allvarliga grejer innan nåt ska hända. Jag tycker det är ett systemfel. I det här fallet är det ju under mark, och folk måste ta sig upp. Tänk om folk blivit instängda och inte hittat ut, säger Jimmy Åsberg.
Man tittar nu på möjligheten att överklaga beslutet.

– Jag tycker det är ett hål i lagstiftningen. Det ligger inte ens en sanktionsavgift för att någon medvetet och systematiskt brutit mot det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Henric Ask på LO-TCO:s rättskydd menar att ett liknande ärende inte är prövat och att åklagaren skulle kunna driva ärendet för att pröva var ”gränsen går”.
– De mål som avgjorts tidigare har varit tydligare, säger Ask.
Åklagarens beslut går att överpröva hos överåklagaren. Åklagaren ska i så fall återuppta ärendet inom två år.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

Fakta: Från Elektrikerförbundets polisanmälan

”Arbetstagarna har kunnat skadas av rasmassor, av brand, av fordon och av farliga föremål som legat i gångarna och tunnlarna.”

”De har haft kännedom om att nödbelysningen inte var tillfredsställande, de har haft kännedom om att det saknades skyltning och att den som fanns var missvisande. De har haft kännedom om att nödutgångarna var blockerade. ”

”Fortum och BAS-U har inte uppfyllt sitt ansvar för arbetsmiljön. Fortum och BAS-U har inte tillsett att bristerna åtgärdats, utan har snarare på ett systematiskt sätt underlåtit att göra detta.”