Kammaråklagare Helena Eckerrot Flodin tog ett ganska snabbt beslut om att inte inleda en förundersökning efter Elektrikerförbundets polisanmälan. Hon menar att när anmälan var fråga om framkallande av fara, så måste det var något konkret, någon person som är utsatt för fara.
– Jag tog kontakt med Arbetsmiljöverket och de hade samma uppfattning att det inte fanns någon konkret fara. Det hade inte hänt något.

Det tog bara två arbetsdagar efter Elektrikerförbundets polisanmälan innan åklagaren tog beslut om att inte inleda en förundersökning. Förutom att hänvisa till Arbetsmiljöverkets bedömning, så hänvisar hon också till själva polisanmälan.

– Det framgår tydligt att ingenting har hänt.
Helena Eckerrot Flodin menar att utifrån hur lagen är skriven var det ett ganska ”enkelt” beslut.
Hon gör inga generella bedömningar, men gör ett par liknelser.
– Inom juridiken kan man göra jämförelsen om någon gräver en grop för att någon ska falla i, så blir det inte ett brott förrän någon ramlar i eller är på väg att ramla i.

Så enligt lagen skulle de som jobbar i underjorden behöva råka ut för en olycka och bli innestängda för att det är fråga om framkallande av fara?
– Jag vill inte svara på det, vi måste titta på det enskilda fallet.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

Fakta: Ur åklagarens beslut

”Brottet Framkallande av fara för annan kräver att misstänkt av grov oaktsamhet utsätter någon för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller svår sjukdom. Den livsfara/fara som föreskrivs skall vara konkret. Det betyder att någon verkligen, i det enskilda fallet, har utsatts för sådan fara. Det räcker inte med att en viss situation eller en viss arbetsplats till sin allmänna karaktär kan betecknas som farlig.”