• VD Henrik Nilsson och elansvarige Jan Karlsson på Benningsföretaget VMP, tror på en framtid för uthyrning av elektriker. Företaget som har sin bas i Linköping, har nu anställt ett sju helt nyutbildade elektriker.Foto: Staffan Björklund Foto: Staffan Björklund

Bemanningsföretag som hyr ut elektriker.
Det har blivit en reell verklighet sen Elsäkerhetsverket förändrade regelverket för ett år sedan. Bemanningsföretaget VMP har under hösten anställt ett tiotal nyutbildade ETG-elektriker.
Från nyåret 2014 ändrades Elsäkerhetsverkets föreskrifter om anställningsförhållandet mellan behörig installatör och montörer. Det öppnades upp, för att bemanningsföretag på ett annat sätt än tidigare skulle kunna hyra ut elektriker.
I september kom också ett avtal mellan Elektrikerförbundet och Eio. Det var ett komplement till Installationsavtalet och reglerade bland annat hur facket skulle få information om uthyrning. Avtalet bygget på att bemanningsföretaget är medlem i Eio och att de uthyrda elektrikerna är anställda på Installationsavtalet.
– Det är viktigt att få ordning på bemanningsbranschen. Vår uppfattning är att Eio klarar det bäst i vår bransch. Det har varit konstruktiva förhandlingar mellan parterna. Det tar upp ett antal saker som ska göras innan man lånar in personal. Just nu är det ytterst få som avtalet berör, men det kommer att öka. Det är bra att göra saker i förväg. Med detta avtal har vi säkrat att det ska vara en yrkesman. Man kan inte ta in vem som helst för elarbete, sa Urban Pettersson från Elektrikerförbundet efter att avtalet skrivits.

Efter ändringarna i Elsäkerhetsverkets föreskrifter beslutade också Eio att ta in bemanningsföretag som medlemmar. Det första bemanningsföretaget som kom in i Eio var VMP. Det är ett bemanningsföretag med 250 anställda i den södra delen av Sverige, med sin bas i Östergötland.
– Vi började diskutera möjligheterna att gå in i elbranschen redan 2010, men då fanns inte förutsättningarna. Vi avvaktade förutsättningarna. Egentligen var avtalet en förutsättning. Vi vill inte börja med att vara oense med Sef, säger Henrik Nilsson, vd på VMP-group.
VMP är ett privatägt företag med sin största verksamhet förlagd i Finland, där det funnits sen 1988. 2007 köpte de upp företaget Prima Bemanning i Mjölby, och det blev så VMP i Sverige. Den huvudsakliga inriktningen för företaget har varit tillverkning och logistik.
Sen 2008 är VMP också medlemmar i Sveriges Byggindustrier och har sen dess har företaget hyrt ut anställda till byggföretag.
– Det står för 30 procent av vår omsättning nu, säger Henrik Nilsson.

Under hösten har företaget rekryterat ett tiotal elektriker. Rekryteringen har varit speciellt riktat mot ETG-skolorna i Nyköping och Eskilstuna. Sju av företagets nyanställda är elektriker som gått på ETG-skolorna. Elever från ETG-skolorna är 1-årselektriker när de lämnar skolan.
– Vi har kunnat få tag på elever som inte fått annan anställning. Det är det bästa sättet att fånga upp 1-årselektriker. En ETG-elev som går ut och som inte fått jobb, är det en stor risk att de försvinner från branschen, säger Jan Karlsson, chef i Katrineholm med erfarenhet från elbranschen och den som haft ansvaret för elsatsningen inom VMP.

Ni har en anställd är också behörig elektriker?
– Det är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten. Vi bedriver ingen egen installationsverksamhet. Behörigheten ligger på kundföretaget, säger Jan Karlsson.

Ni har gått med i Eio. Varför?
– Det är enkelt för anställda och kunder. Man går på samma avtal. Gentemot våra kunder är vi jämbördiga. Vi följer installationsavtalet och vi jobbar bara mot Eio-ansluta företag. Elektriker kan med detta också få tillgodoräkna den tid de jobbar hos oss.

Det finns aktörer som inte är med i Eio. Hur ser ni på det?
– Man ska inte dra alla över en kam. Vi vill inte att våra anställda ska var ute på företag där det inte går rätt till.

Rekryterar ni utländsk arbetskraft?
– Det är inte aktuellt med elektriker i dagsläget. Men vi har det till byggena, främst från Polen. De går på svenska avtal. Det har framför allt varit en fråga om kompetens.

Hur ser ni på framtiden i elbranschen?
– Så länge vi jobbar med svensk arbetskraft finns en begränsning i hur stora vi kan bli. Kunderna vill ha egen anställning. Ser vi på nästa år, kan det utgöra en tiondel av vår verksamhet. Vi startar upp i Sörmland och Östergötland. Sen blir det aktuellt vid de kontor vi har, främst Stockholm, Göteborg och Malmö, säger Henrik Nilsson.

Vilka företag riktar ni er mot?
– Små och medelstora företag. På sikt vill vi nå de ritigt stora företagen, säger Jan Karlsson.

Vad har ni för löner?
– Eftersom vi börjat med ETG-elever följer vi Installationsavtalet miniminivåer

Vad händer om kunderna vill anställa er arbetskraft?
– Det finns inga hinder att anställa vår personal. I grund och botten är det bästa betyg vi kan få. Det finns en övertagandeavgift sista månadens förtjänst.

Ni rekryterar lärlingar nu också. Hur blir det med tanke på relationen lärlingar och fullt utbildade?
– Referensen är kundföretaget. Sen får man ju se om de har egna lärlingar, säger Jan Karlsson.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

VMP

VMP Group Sweden AB med dotterbolagen VMP Bemanning AB, Protorent AB samt VMP Karriär & Utveckling AB bedriver idag verksamhet inom områden som personaluthyrning, rekrytering, entreprenad & outsourcing samt karriär & utveckling.

Moderbolaget är finländskt och har varit verksamt sen 1988.

VMP 800 miljoner kronor,

Omkring 250 anställda

Dotterbolag i Estland och Rumänien.