Alla Elektriker-medlemmar som arbetat vid bygget vid Värtaverken Hjorthagen i Stockholm har utsatts för fara för liv och hälsa.

Det hävdar Elektrikerförbundet som nu polisanmäler företaget .

– Vi måste ha en arbetsplats där våra medlemmar och andra arbetstagare kommer hem levande på kvällen, säger regionala skyddsombudet Petter Johansson, efter att ha lämnat polisanmälan till den nya åklagarenheten för arbetsmiljöbrott.

I början av november 2014 skulle Elektrikerförbundets regionala skyddsombud, RSO, genomföra en skyddsrond vid den arbetsplats ett tiotal elektriker arbetade. Fortums ansvariga förvägrade skyddsombuden tillträde.

När skyddsombuden fick tillträde någon dag senare stoppade de verksamheten utifrån bristfälliga utrymningsvägar. När Arbetsmiljöverket några dagar senare kom till arbetsplatsen förbjöd de fortsatt arbete. Vid en genomgång konstaterades en rad brister.  Arbetsmiljöverket beslutade sedan om ett vite på en miljon kronor om Fortum åtgärdade de brister som fanns.

Elektrikernas liksom andra anställda arbete var förlagd till underjorden i bergrum och därför var utrymningsvägar viktiga för tryggheten. Arbetsplatsen ligger i Hjorthagen i Stockholm, där två byggnadsarbetare omkom den 4 november.

Nu väljer Elektrikerförbundet att gå vidare i frågan. Under torsdagen polisanmälde de Fortum Värme för att ha utsatt elektrikerna för fara för liv och hälsa.

I sin polisanmälan pekar de på att bristerna vad gäller utrymningsvägarna hade påpekats vid en rad tillfällen, utan att företaget åtgärdat problemen. Det rörde sig om blockerade dörrar, bråte i utrymningsvägarna, bristande belysning och bristande skyltning.

Fortum och BAS-U för ska enligt anmälan ha åsidosatt arbetsmiljölagen på flera punkter.

– Fortum har struntat i farorna. Det som är extra allvarligt är att det varit medvetet och systematiskt. Arbetstagarna har kunnat skadas av rasmassor, av brand, av fordon och av farliga föremål som legat i gångarna och tunnlarna, säger Petter Johansson.

Tillsammans med Elektrikerförbundets arbetsmiljöansvarige Jimmy Åsberg besökte han under torsdagen både åklagare för att överlämna polisanmälan samt till Fortums ledning för en förhandlingsanmälan om att Fortum hindrat skyddsombud i deras uppdrag.

Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin är mycket kritisk till Fortum sätt att hantera frågorna.

– Jag tycker inte att det handlar om dålig arbetsmiljö, jag tycker på riktigt att det är mordförsök när de tar in folk för att jobba åt dem och inte gör någonting för att människor ska må bra och överleva arbetsdagen. Det är lågt, säger Wallin till TT.

Henrik Ask, förbundsjurist på LO-TCO rättsskydd, är förvånad över Fortums nonchalanta hållning.

– Det är fråga om undermåligt belysning och igenbommade nödutgångar, trots att skyddsorganisationen påpekat detta vid flera tillfällen, säger Ask.

Om åklagare väljer att gå vidare med ärendet och de ansvariga döms, kan det om enskild ansvarig kan pekas ut, bli böter eller fängelse upp till två år. Det kan också bli att ingen enskilt ansvarig kan hittas, och då kan företaget få böter på mellan 5000 och 10 miljoner kronor.

Per Eklund