• Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

  • – Varför ska vi inte ha likalön för lika arbete. Jag fattar inte att man ska splittra gubbarna på det här sättet, säger ackordsräven Arne Andersson på Bravida. Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

Arne Andersson är en av ackordsrävarna på Bravida i Göteborg. Han kan sin ATL-lista och han har mätt massor av jobb.
Men han är mycket kritisk till den nya fördelning i ett arbetslag som blev en följd av senaste centrala avtalet.
– Är man ett lag på en arbetsplats ska man tjäna lika. Det här är oerhört viktigt, säger Arne.

I det stora sportarenabygget i Qviberg i Göteborg sliter Arne Andersson med riktigt grova kablar i taket på den våning där det 1,2 kilometer långa skidspåret ska gå.
– Jag får inte en möjlighet i världen att få lönsamhet i det. Inte om man ska igenom passager och ha nivåskillnader. Skulle kanske fungera om det var en raksträcka.
Han är arg. Kanske inte mest över de grova kablarna utan över hur ackordsfördelningen har förändrats.

När parterna kom överens om Installationsavtalet senast så förändrades fördelningen av ackordsöverskottet. Tidigare gick 40 procent till företagen och 60 till ackordslaget. Nu är det 25 procent till företaget och 75 procent till ackordslaget. Men även fördelningen inom ackordslaget förändrades och det är den fördelningen som Arne är starkt kritisk mot. Tidigare fick alla i ackordslaget ut samma lön, oavsett om det skilde i månadslön. Den som hade lägst lön fick alltså en större andel av ackordet än den som hade högre lön.
I den nuvarande konstruktionen går 30 procent av överskottet till som utjämning mellan hög och låg lön. Resterande 70 procent delas lika så alla får samma påslag. Därmed bibehålls en stor del av löneskillnaderna.
Det är just denna förändring som Arne är kritisk mot.
– Så kan man inte ha det. Är man ett lag på en arbetsplats ska man tjäna lika. Han som ligger lägst har inte fått någon löneökning. Räkningarna är lika för alla, säger Arne.

Han menar också att den här förändringen påverkar pensionen rejält.
– Det skiljer en halv miljon under ett arbetsliv. Det ger en dålig pension. Det kan inte vara meningen. Jag fattar inte vad man gör när man går in i en sån diskussion.
Men är det inte bra att alla har fått en större del av ackordet?
– Man kan inte säga så. Vad det andra blivit vet man inte.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se