– Investera stort i bostäder och bättre infrastruktur genom att höja skatter och låna.
Det skriver de fem förbundsordförandena inom 6F i ett debattinlägg i Dagens nyheter.

I artikeln i DN menar de fackliga ledarna att överskottsmålet i svensk ekonomi har spelat ut sin roll.
”Regeringen borde i det här läget initiera en offentlig diskussion om hur det framtida budgetpolitiska ramverket ska se ut. Genom ett mål om budget i balans i stället för i överskott skulle välbehövliga resurser frigöras för satsningar på välfärd, bostäder och infrastruktur. I denna offentliga diskussion bör regeringen välkomna en diskussion om ett investeringsmål.”

De tycker också att den socialdemokratiska finansministern Magdalena Andersson uttryckt sig olyckligt, när hon talat om att allansregeringen tömt ladan.
”Det är en olycklig formulering som ger intryck av att den ekonomiska politiken saknar expansionsmöjligheter. Sant är att de offentliga finanserna visar underskott. …… Men detta är inte den viktigaste frågan just nu.”
Det är nyinvesteringarna som är det viktigaste, enligt ordförandena Mikael Johansson, Målarna, Johan Lindholm, Byggnads, Magnus Pettersson, Fastighets, Janne Rudén, Seko och Jonas Wallin, Elektrikerna.

”När det gäller bostäder visar våra analyser att det krävs stimulanser för att öka byggnadstakten med ytterligare 20.000 lägenheter per år fram till år 2030. ”, skriver de i debattinlägget.
Pengarna till investeringarna ska i första hand tas från nya lån.

”Totalt handlar detta om investeringar i mångmiljardklassen. Investeringarna i statsbudgeten måste, enligt oss, på bostads- och trafikinfrastrukturområdena öka med totalt 28 miljarder kronor per år. På tio år handlar alltså detta om drygt 280 miljarder kronor. Dessa pengar kommer vi aldrig att kunna frigöra ur statsbudgeten. De måste hämtas från annat håll.”, skriver de fackliga företrädarna.

Per Eklund

Hela debattinlägget kan du läsa på:
http://www.dn.se/debatt/overge-overskottsmalet-lana-till-nya-investeringar/