• Jan Siezing är nöjd med förslaget. Foto: Per Eklund

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är positiva till utredningens förslag.

– Vi välkomnar förslaget som ett första steg i en nödvändig moderniseringsprocess av reglerna som styr elteknikbranschen, säger man i ett pressmeddelande.

− Vi är positiva till utredningens förslag. Kravet på att installationsföretag ska upprätta egenkontrollprogram och registrera sig hos Elsäkerhetsverket kommer att ge våra medlemsföretag konkurrensfördelar gentemot oseriösa aktörer, men också underlätta för köparna av eltekniktjänster att kontrollera att företaget man överväger att anlita har tillräcklig kompetens, säger Jan Siezing, vd på EIO och en av dem som suttit i utredningens expertgrupp.

Han liknar systemet med de system som finns i Danmark, Norge och Finland.

− EIO har länge efterlyst en reformering av behörighetsregelverket som i sina äldsta delar är över hundra år gammalt. Betänkandet är ett viktigt steg i en nödvändig moderniseringsprocess av de regelverk som styr elteknikbranschen. För de företag som följer gällande bestämmelser om elsäkerhet innebär utredningens förslag inte något merarbete, säger Jan Siezing.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se