• Foto: Bons Nisse Andersson

  • – Det är jag ensam som står för det förslag som finns i betänkandet. Jag är nöjd över jag gjort ett förslag som alla kan stå bakom, säger elbehörighetsutredaren Bo Diczfalusy. Foto: Bons Nisse Andersson

Förslaget till ny lag om elbehörighet innehåller en rad förändringar.

– Nu lägger vi ansvaret på företaget istället för på installatören, säger ensamutredaren Bo Diczfalusy.

I betänkandet som nu regeringen ska hantera finns förslag på en helt ny lag, där mycket av elsäkerhetsfrågorna nu samlas.

I tisdags överlämnades betänkandet om elbehörighet till energiminister Ibrahim Baylan. Förslaget är skrivet av ensamutredaren Bo Diczfalusy, men har ett brett stöd i branschen och Myndighetssverige, i och med att alla berörda parter har suttit med i en expertgrupp och ingen har kommit med något särskilt yttrande.

Betänkandet som nu regeringen ska handlägga har flera förslag på betydande förändringar i regelverket.

Tanken enligt förslaget är att den behörige installatören finns kvar, men att begreppet nu ändras till auktoriserad installatör. Minst en auktoriserad installatör ska det finnas på varje företag.

Men ansvaret som i dag ligger på installatören flyttas enligt förslaget till företaget. Samtidigt föreslås att ett nytt register över elinstallationsföretag hos Elsäkerhetsverket. Företagsregistret ska också samordnas med registret över behöriga installatörer.

Det blir ett register, dit elinstallationsföretagen får anmäla sig. Det blir inte fråga om tillstånd.

För att ytterligare förstärka företagets ansvar föreslås att varje företag ska ha ett egenkontrollprogram, där ansvarsfrågor, behörighet och yrkeskunnande kontrolleras.

Elsäkerhetsverket ska ha myndighetskontrollen av detta och kan därmed kontrollera att företagen sköter sig.

– I de flesta företag finns det ett egenkontrollprogram. Så för ett normalt seriöst företag betyder det inte så mycket, säger Diczfalusy.

Han påpekar också att med det föreslagna systemet så blir det enklare för den enskilde konsumenten.

– Det blir lite lättare att kontrollera att företag är seriösa.

Ensamutredaren Bo Diczfalusy känner sig nöjd.

– Alla har fått någonting och alla har ställt sig bakom förslaget, säger Bo Diczfalusy.

Med alla menar han de olika intressen som funnits med i den expertgrupp som funnits med vid sidan av utredaren.

I expertgruppen har det suttit representanter från Elektrikerförbundet, Eio, Elsäkerhetsverket, Skolverket, industriföretagen, Villaägarna och några fler organisationer.

Ett betänkande utan särskilda yttranden har betydligt större möjlighet att leva vidare som regeringsförslag.

Uppladdningen inför utredningen bestod av en hel del konfrontationer och tuffa diskussioner om framtiden för elsäkerheten. I första hand är det Elektrikerförbundet, Eio och Elsäkerhetsverket som har haft tydliga krav på vad som är viktigt för framtiden.

– Jag visste att det fanns ganska stridiga viljor, starka meningsmotsättningar. Det var kort sagt väldigt bråkigt inför utredningen.

Men några stora kontroverser verkar det inte ha varit i utredningens expertgrupp.

– Det har varit väldigt bra stämning i gruppen. Både Eio och Sef har respekterat sin motpart och gått in i arbetet seriöst. Det har inte varit några demonstrationer, säger Bo Diczfalusy, som startade arbetet med mycket samtal med de ingående parterna.

– Det har varit rätt mycket tid för diplomati. Det har varit minst lika viktigt att förstå tidigare konflikter som att förstå elinstallationen, säger han.

Vilka frågor har då de viktigaste parterna i expertgruppen Elektrikerna, Eio och Elsäkerhetsverket, fått släppa för att kunna hitta en vettig kompromiss, som alla kan ställa sig bakom.

• Elsäkerhetsverket har backat på förslaget att alla elektriker ska skaffa sig en utbildning i nivå med behörig installatör.

• Eio har valt att inte driva frågan om ett ”körkort” till varje montör.

• Elektrikerförbundet har fått släppa frågan om att det måste finnas ett anställningsförhållande mellan behörig installatör och yrkesman.

Är elsäkerheten ett stort problem i dag?

– Sverige är relativt elsäkert. Mycket fungerar bra.

Har det någon betydelse för betänkandet att vi fått en ny regering?

– Det är svårt att säga. Jag har sett att den nya regeringen ändrat en rad pågående utredningar, men min utredning fick sitta kvar. Det är heller ingen stark partipolitisk fråga.

Betänkandet ska nu beredas på Miljö- och energidepartementet. Troligen blir det en remissrunda under det här året.

När kan en förändring kunna genomföras?

– En reform kan träda i kraft tidigast 2017. Men det är kanske optimistiskt. Kanske är det mer realistiskt något år senare.

Vad finns inte i utredningens förslag?

– Det finns en hel rad frågor om elsäkerhet som inte finns i utredningen. Till exempel om byggvaruhusens ansvar. Industrin har i många fall redan sådana program.

Vad ska du göra nu?

– Det skulle vara roligt att få ett annat utredningsuppdrag. Annars jobbar jag vidare på departementet.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

Fakta: Expertgruppen

I utredningens expertgrupp satt representanter från:
Elsäkerhetsverket
Elektriska installatörsorganisationen
Elektrikerförbundet
Skolverket
Villaägarna
Teknikföretagen
Näringsdepartementet
Standard Solution group (tung industri)