• – Vi ska skicka ut förslaget på remiss så fort som möjligt, säger energiminister Ibrahim Baylan. Foto: Per Eklund

 

– Jag är positiv till förändringarna, säger Energiminister Ibrahim Baylan.
Utredningens förslag ska nu skickas ut på remiss. Därefter kommer regeringen utifrån remissvaren att lägga en ett förslag.

– Regeringen ska ta ställning till vilka förslag som kan förverkligas utifrån remissvaren, säger Ibrahim Baylan.
Tidigast januari 2017 kan en ny ellag börja gälla.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se