• – Det blev inget krig. Det har varit en god stämning och en bra samtalston. Bo Diczfalusy är en fullfjädrad utredare, säger Elektrikerförbundets Tina Nordling om arbetet i Elbehörighetsutredningens expertgrupp. Foto: Bons Nisse Andersson

  • Foto: Bons Nisse Andersson

– Det här är en bra början, så här långt har det blivit bättre än jag trodde när jag gick in i utredningen. Naturligtvis kommer det att bli förändringar. Det ska bli spännande att se remisserna, säger Tina Nordling som varit LO-fackens representant i expertgruppen.

Kring utredaren Bo Diczfalusy har det funnits en expertgrupp med företrädare från branschen, myndigheter och kunder. Tina Nordling, till vardags chef för Region mitt, har suttit i expertgruppen. Hon har representerat Elektrikerförbundet och övriga LO-förbund som är berörda, som IF Metall, Pappers, Seko med flera.

Expertgruppen har haft åtta möten där man diskuterat en rad förslag och frågeställningar. Bland annat har en rad punkter avförts från utredningen efter diskussioner i expertgruppen.

Tina Nordling är nöjd över utredningens slutbetänkande.

– Det här känns som det blir tryggare för våra medlemmar. De kan känna trygghet och säkerhet på jobbet. Som jag ser det är det mesta i förslaget till rutiner i den nya ellagen, sådant som finns i Installationsavtalets regler, säger Nordling.

Hur har arbetet i expertgruppen varit?

– Det har varit oerhört lärorikt och riktigt intressant. Naturligtvis mycket lagtext och orddefinitioner. Alla har kommit till tals. Bo Diczfalusy och hans kollegor har varit oerhört smidiga.

Elektrikerförbundet har velat ha kvar regeln om ett anställningsförhållande mellan installatör och yrkesman. Det har ni fått släppa. Hur har ni tänkt?

– Man måste kompromissa. Alternativet att slå ut hela utredningen har varit värre.

Tina Nordling menar att det fanns många påståenden i ingången till utredningen som i många fall kunde avföras.

– Det var många påståenden som inte kunde bevisas. Bland annat påståendet om väldigt många elbränder. Ett annat påstående har varit att elsäkerheten varit föråldrad och blivit sämre. Det har inte kunnat beläggas i och med att det fungerat. Ett ytterligare påstående var att det inte finns tillräckligt med elektriker. Det är inget som tyder på det. Vi har 3 000 elektriker i Norge. Vi kunde plocka bort en del av den ytliga diskussionen.

Tina menar nu att företaget i det här förslaget får ett större ansvar för elsäkerheten.

– När företaget nu får ett större ansvar, känns det som att det blir tryggare för våra medlemmar. Det blir tydligare var ansvaret ligger. Det är chefen som har ansvaret.

Företagen får mer ansvar enligt förslaget, men också mer krav. Ett företagsregister som kan samköras med registret över behörig installatör.

– Det ställer högre krav på inhyrningsföretag. Det borde också hämma de som inte hör hemma på marknaden, och förbättra möjligheten för Elsäkerhetsverket att kontrollera de som inte har ett kollektivavtal som reglerar elsäkerheten. De företag som inte har kollektivavtal får lite mer jobb att införa de nya rutinerna. Man kan anmäla felaktigheter till Elsäkerhetsverket som då kan göra en kontroll, säger Tina Nordling.

– En annan winwin-situation är att privatpersoner nu kan kontrollera företaget. Det har man inte kunnat göra förut.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se