Elektrikerförbundet och Almega Tjänsteföretagen har träffat ett kollektivavtal som också gäller som ett kollektivavtal mellan Sector alarm service AB och Elektrikerförbundet.

Därmed återtas de varslade stridsåtgärderna som var utsatta till den 22 januari.

Uppgörelsen blev klar efter många sittningar med medlarna.

– Det har varit krångliga förhandlingar, säger Elektrikernas förhandlare Mikael Pettersson.

I den överenskommelse som träffats mellan parterna ingår också att de ska arbeta fram ett nytt branschavtal till våren 2016.

Sen länge har Elektrikerförbundet, Sef, och SA Bevakning haft ett kollektivavtal och de flesta av installatörerna var medlemmar i Sef.

Från torsdagen den 11 december beslutade moderbolaget Sector Alarm service AB att flytta över verksamheten från SA Bevakning till moderbolaget Sector Alarm, som är medlemmar i Almega IT- och telecomföretagen, och därmed gäller ett annat kollektivavtal med Seko.

Sef och Seko var tidigt överens om att Elektrikerförbundet ska ha avtalsrätten vid Sector Alarm service.

”När det gäller gränsdragning mellan tillämpningsområdena för olika kollektivavtal har arbetsgivarna historiskt alltid överlåtit denna fråga till de fackliga organisationerna, i vart fall på LO-området, för att undvika förödande gränsdragningskonflikter. Ur facklig utgångspunkt är detta en viktig princip eftersom arbetsgivaren därigenom inte kan välja avtal.”, skrev Elektrikerförbundet i en tidigare information.

Utifrån detta varslade Elektrikerförbundet om stridsåtgärder, total arbetsnedläggelse och blockad mot det arbete som gjorts enligt det tidigare kollektivavtalet.

Först varslades om stridsåtgärder från den 8 januari. Men efter diskussioner med medlare så flyttades stridsåtgärderna två veckor framåt.

Under perioden har förhandlarna träffat medlarna ett tiotal gånger.

– Det har varit krångligt, mycket juridik konstaterar Mikael Pettersson hos Elektrikerförbundet.

Fredagen den 9 januari lämnade medlarna ett förslag till avtal som förhandlarna skulle svara på under måndagen efter. Båda parterna accepterade avtalet och därmed kunde konfliktåtgärderna dras tillbaka.

Avtalet är mellan Elektrikerförbundet och Almega Tjänsteföretagen. Samtidigt lämnar Sektor Alarm Almega IT- och telecomföretagen och går in i Almega Tjänsteföretagen. Därmed blir det alltså ett kollektivavtal mellan Sef och Sector Alarm.

I grunden är det en överföring av det avtal som Seko tidigare hade med företaget, men flera viktiga frågor från det tidigare avtalet med SA Bevakning har förts över.

– Det gäller bland annat garantilöner, avtalspensioner och arbetstidsförkortning, säger Mikael Pettersson.