Därmed återtas de varslade stridsåtgärderna som var utsatta till den 22 januari.

Uppgörelsen blev klar under måndagen efter att medlarna varit inkopplade under dagen.

I den överenskommelse som träffats mellan parterna ingår också att de ska arbeta fram ett nytt branschavtal till våren 2016. I avtalet följer också med några tidigare gällande regler för de som kom från SA bevakning.

Orsaken till konflikten var att företaget valt att flytta över verksamheten från dotterbolaget SA Bevakning till moderbolaget.

Därmed skulle Elektrikerförbundets medlemmar hamna under ett helt annat avtal än det tidigare.

Elektrikerna har under hösten fört både lokala och centrala förhandlingar med Sector Alarm. I december varslade Elektrikerförbundet om strejk. Medlar har varit inkopplade i förhandlingarna.