Under 2013 omkom två montörer viket var riktigt illa för en så relativt liten bransch. 2014 blev mycket värre för kraftverksbranschen med fem tragiska dödsfall.

Det första inträffade i Bohuslän på Fortums nät, en 67-årig montör anställd på UE:s UE-företag höll på med raseringsarbete när stolpen han var uppe i gick av och montören föll i backen och omkom.

Dödsolycka nummer två inträffar vid Höljes kraftstation som ägs av Fortum. En 37-årig kranförare anställd hos underentreprenör omkommer när hans kranbil störtar ner i Höljesdammen.

Dödsolycka nummer tre inträffar på Åsbro kursgård, en 22-årig student omkommer under slutprov på sin utbildning när en 30 meter hög stolpe som han befinner sig i rasar i backen.

Dödsolycka nummer fyra och fem inträffar på Fortums Kraftvärmeverk som håller på att byggas i Hjorthagen, Stockholm. En värmesköld på ca 50 ton faller och träffar tre byggnadsarbetare, två omkommer och en tredje skadas svårt.

Fyra dödsolyckor på Fortums anläggningar under ett år är långt ifrån acceptabelt.

Fortum måste ta ett mycket större arbetsmiljöansvar för arbeten som görs på deras anläggningar, det går inte att bara skylla ifrån sig och hänvisa till att det är de anlitade entreprenadbolagets ansvar.

Man kan se brister i nuvarande Arbetsmiljölag eftersom arbetsmiljöreglerna enbart gäller för en arbetsgivare åt gången och att det saknas ett beställaransvar i Arbetsmiljölagen. Detta medför en stor risk att väsentliga säkerhetsprinciper överlåts till en enskild aktör i en entreprenörskedja.

Från Förbundets sida ser vi mycket allvarligt på dessa dödsolyckor som sker, vi har sagt att det skall råda nolltolerans av dödsolyckor på våra medlemmars arbetsplatser. Arbetsmiljöfrågorna kommer ha hög prioritet under 2015. Vi kommer uppvakta beslutsfattare och arbetsmiljöverket i problematiken med ansvaret för arbetsmiljö och säkerhet när det gäller entreprenörskedjor.

Vi får verkligen hoppas att 2015 blir ett år där vi slipper dödsolyckor på våra arbetsplatser.

Ulf Carlsson