• – Det är arbetsgivarens uppgift att hålla sina medarbetare informerade, säger Örjan Borgström på EUU. Foto: Jan-Erik Johansson

Det finns kurser du ska gå, kurser du bör gå och kurser som du egentligen bara behöver gå om du inte kan dem. Men det du ska kunna är arbetsgivaren skyldig att ge dig.

 

LÄS OCKSÅ:
Utbildning som konkurrensvapen?
Urban Pettersson: ”Det fungerar dåligt”
”Bekymret är de oseriösa företagen”
Enkät: Får du den utbildning du behöver för jobbet?

 

 

– När det gäller så kallade kravutbildningar delar vi upp dem under fyra olika rubriker. Vi har Myndighetskrav, branschkrav, marknadskrav och utbildningskrav, säger Örjan Borgström, utvecklingsansvarig på EUU, Elbranschens utvecklings- och utbildningscenter.

Utbildningskrav gäller särskilda arbetsmoment som heta arbeten, arbete på mobila liftar och liknande. Flera kurser härunder kräver dokumenterade kunskaper.

Samma gäller ofta under marknadskrav där branschen själv bestämt att det krävs certifikat för exempelvis fiberkontaktering eller vissa antenn- och kabel-TV arbeten. Certifikaten är ofta tidsbestämda och måste förnyas.

Branschkrav eller branschpraxis gäller företag anslutna till EIO och/ eller kollektivavtalet där det bestämts att exempelvis anställda ska utbildas i första hjälpen och hjärt- lungräddning.

Under myndighetskrav sorteras de tunga kurser som Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket ställer krav på. Exempelvis Elinstallationsreglerna och Elsäkerhet högspänning, Skötsel av elanläggning (med föreskrifterna för elsäkerhet vid arbete) och ELBAM – bättre arbetsmiljö EL för skyddsombuden. Kravet är att du ska kunna det här, men det finns inga lagkrav på hur ofta du ska gå på repetitionskurs. Branschpraxis för Skötsel… är dock var tredje år.

– Det är arbetsgivarens uppgift att hålla sina medarbetare informerade, säger Örjan Borgström.

Det finns ingen lagtext som säger när du ska gå på kurs, men Elinstallatörsförordningen säger samtidigt att den behörige elinstallatören ska se till att den som utför elinstallationsarbete under hans överinseende har de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetet och att Kunskap och utbildning behöver dateras upp regelbundet. Händer något blir det en utredning på om så var fallet.

Jan-Erik Johansson