• – Vårt största fokus har varit vägen in i yrket, säger Urban Pettersson på Elektrikerförbundet.Foto: Tomas Nyberg

– Fortbildningen styr arbetsgivaren och de ger inte en millimeter mer än de måste. Det är en viktig fråga som vi jobbar på att få mer inflytande över, säger Urban Pettersson, ombudsman på Elektrikerförbundet och ansvarig installationsavtalet.

LÄS OCKSÅ:
Utbildning som konkurrensvapen?
”Utbildning behöver uppdateras regelbundet”
”Bekymret är de oseriösa företagen”
Enkät: Får du den utbildning du behöver för jobbet?

 

– Och bilden vi får är att företagen är riktigt dåliga på fortbildning, självklart finns det några bra undantag bland företagen, men på det stora hela tycker vi att det fungerar dåligt.

Elektrikerförbundet gjorde en undersökning i början av 2000-talet kring fortbildning.

– Då handlade det om mindre än en minut per elektriker och år vilket betyder att en del får lite och andra ingenting, säger Urban Pettersson.

En del har hänt, men hur det ser ut i dag kan han inte säga.

– Vi har försökt avtalsmässigt att avsätta löneutrymme för fortbildning för vi tycker det var viktigt: Men det fungerade inte bra.

– Vårt största fokus har varit vägen in i yrket, att grundutbildningen är bra. Att den är treårig har vi dag med i avtalet. Där har vi lagt mest krut, att du får en god kvalité på utbildningen in i branschen, säger Urban Pettersson.

Vad gör jag då som medlem om jag tycker jag får för dålig fortbildning/ utbildning?

– Vänd dig till oss så kan vi förhandla om det, men det blir en intresseförhandling.

Intresseförhandling?

– Vi kan framställa krav, men vi måste övertyga arbetsgivaren, säger Urban Pettersson.

 

Jan-Erik Johansson