• Bekymret är de oseriösa företagen, säger Fredrik Sjödin, Elsäkerhetsverket.Foto: Jan-Erik Johansson

– Vi tillsynar runt 200 elinstallationer och elinstallatörer per år och vi tittar på att de och deras underställda elektriker har rätt kunskaper.

LÄS OCKSÅ:
Utbildning som konkurrensvapen?
Urban Pettersson: ”Det fungerar dåligt”
”Utbildning behöver uppdateras regelbundet”
Enkät: Får du den utbildning du behöver för jobbet?

 

Det säger Fredrik Sjödin, överinspektör på Elsäkerhetsverket. 20 till 25 procent av deras verksamhet omfattar just den biten; Att vara tillsynsmyndighet och bland annat kontrollera §7 i Elinstallatörsförordningen att den behörige

Elinstallatören ska se till att den som utför elinstallationsarbete under hans överinseende har de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetet.

– Vi tittar på att yrkesmännen kan det de ska, och en anläggning utan fel, ja då hade de ju kunskaperna som behövdes. Problemet med systemet i dag är ju att det är så subjektivt; Vad är de rätta kunskaperna? Det finns inga normer som säger att det här är den minsta nivån.

– Och det är ju också en dynamisk process, tekniken förändras ju och det kommer nytt, så det är inte helt självklart, säger Fredrik Sjödin.

Verket har som tillsynsmyndighet befogenhet att kontrollera och i värsta fall dra in en behörighet. Man gör stickprover, arbetar i projektform eller åker ut på objekt där någon tipsat om slarv.

– Det är ju framför allt när vi hittar brister i en anläggning vi kan gå vidare och titta på vad det beror på, var det har brustit.

Utbildning som konkurrensmedel då? Tja, det behövs både tid över och pengar till kursavgifter och produktionsbortfall för utbildning. Men utan att ha siffor på det så tror Fredrik Sjödin att problemet i stort inte ligger hos företagen som går under de svenska kollektivavtalen. Bekymret är de oseriösa företagen som dyker upp, främst i storstäderna, och där det inte läggs något krut på varken behörighet eller utbildad personal.

– Där finns en enorm marknad med lägenhetsrenoveringar och liknande jobb, och där är det köparens marknad.

Fotnot: Att Elsäkerhetsverket drar in en behörighet händer ytterst sällan, däremot är det vanligare vid tillsyn att det är mycket svårt att identifiera vem som gjort jobbet/ varit behörig. Verket har 47 anställda.

 

Jan-Erik Johansson