• Niklas Engström och Patrik Meijer är båda nya unga skyddsombud, och de vill gärna kunna göra sin röst hörd om arbetsmiljön på arbetsplatserna. Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

  • Niklas Engström på Elajo i Linköping är 20 år och nytt skyddsombud. Foto: Tomas Nyberg

  • Jag vill kriga för en bra arbetsmiljö, säger Patrik Meijer på Imtech i Enköping. Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

– Det är skamligt hur folk blundar för säkerhetsrisker, säger Patrik Meijer, 21 år och nytt skyddsombud på Imtech i Enköping.
Han talar också om hur viktig det är att ta hand om varandra på arbetsplatsen och bry sig om andras arbetsmiljö.

Redan som lärling deltog Patrik i skyddsronderna på de arbetsplatser han jobbat på. Oftast har det varit i Stockholmstrakten på olika byggen. Bland annat jobbade han vid bygget av Signalfabriken i Sundbyberg, där han haft en hel del synpunkter på hur det varit.

Patrik är inte bara kritisk till hur arbetsgivare hanterar arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Han menar att även skyddsombud ibland ser mellan fingrarna.
– Det hade kunnat hända allvarliga olyckor. Allt för mycket bara skjuts upp. Man lyssnar, men gör det inte med båda öronen. Inget blir åtgärdat.

Han blev vald till skyddsombud under våren och har inte hunnit skaffa sig alla de kunskaper han behöver för uppdraget. Men han vill lära sig mer.
– Jag måste utbilda mig. Med facket är man så mycket starkare. Man måste blanda in facket fast man egentligen inte vill, säger han och antyder att han tycker att det finns äldre kollegor, som inte riktigt orkar ta tag i skaderisker.
Han menar att många tar för mycket risker, ibland på grund av stress.

– Jag vill engagera mig för min och mina kamraters arbetsmiljö. Man fick tjafsa i några veckor bara för att få ut de verktyg man behöver. Det här vill jag kriga för, säger Patrik.
Niklas Engström, 20 år, jobbar på Elajo i LInköping, och är placerad på Ericsson-fabriken. Han blev också vald till skyddsombud i våras och vi möter Niklas och Patrik på en utbildning för skyddsombud i Linköping.
Niklas drar radiofrekvenskablar och sätter upp stolpar.
– Det är inte så mycket starkström, säger Niklas.
Han har andra arbetsmiljöproblem än Patrik. Ofta är det en ganska fräsch lokal han jobbar i

– Men ibland sitter man som en köttbulle mellan stegar och drar kabel.
Även han kan ibland reagera på att många säger att ”Vi ska göra som vi gjort förut”, även om det finns risker.
– Min röst är lika mycket värd som andras. Jag vill att alla ska vara delaktiga. En bra dialog är det bästa sättet att få det bra på jobbet, säger Niklas.

Per Eklund
per.eklund@daladem.se