Elektrikerna ordnade två dagar före julafton en kort manifestation utanför Sector Alarm Service ABs  kontor i Gårda utanför Göteborg.
Orsaken var att företaget valt att flytta över verksamheten från dotterbolaget SA Bevakning till moderbolaget.
Moderbolaget är medlemmar i Almega. Därmed ska de anställda, som är medlemmar i Elektrikerförbundet, i framtiden arbeta under ett annat avtal än Elektrikerförbundets avtal. Företaget är Sveriges och Nordens näst största hemmalarmföretag.

Elektrikerna har under hösten fört både lokala och centrala förhandlingar med Sector Alarm. Företaget har under processen inte accepterat Elektrikernas krav.
Företagets mål är att hamna under en annan facklig organisations, Seko:s, kollektivavtal. Detta trots att Seko och Elektrikerna är överens om att avtalsrätten för Sector Alarm Service AB tillfaller Elektrikerförbundet.

Elektrikerförbundet  har nu varslat om strejk för medlemmarna i företaget från och med den 8 januari.

– Vi ser med avsky på företagets försök att tysta våra medlemmar. Det liknar 1800-talets patroner som tyckde de kunde göra vad de vill med de anställda.
Medlemmarna ska slippa få samtal som gör att de känner sig obekväma att vara med i facket, sade Lars ”Tintin” Pettersson, verksamhetsledare för Elektrikerna i VK 2.

I Västsverige finns det cirka 30 medlemmar inom företaget. Den fackliga anslutningen är nästan 100-procentig.

Vid manifestationen deltog fackligt aktiva inom Elektrikerna och också företrädare för Seko, Kommunal, Målarna och Hotell- och Restauranganställdas Förbund, HRF.

– Givetvis stödjer vi Elektrikernas rättmätiga krav på att få teckna avtal för sina medlemmar, sa Bertil Hallin, ordförande för Seko Väst med 14 000 medlemmar i Västsverige.

Ledamoten i HRF:s förbundsstyrelse Tural Kokulu var av samma åsikt.
– Skrämmande att arbetsgivarna kränker den rätt till organisering och avtalsteckning som vi byggt upp under så många år.

Per Eklund/ Leif Göbel

Foto: Leif Göbel