Elektrikerförbundet, Sef, har varslat om stridsåtgärder mot företaget Sector Alarm.
Skälet är enligt Sef att företaget valt att omorganisera arbetet, så att de slipper ett avtal med Elektrikerförbundet. Istället blir det ett redan existerande avtal med Seko.
På måndag väljer de att organisera en manifestation utanför företagets lokaler i Göteborg.

– Vi ogillar starkt avtalsshopping som det här är fråga om, säger Thomas Sandgren, ombudsman för Elektrikerförbundet i Göteborg.

I månadsskiftet september-oktober fördes lokala förhandlingar mellan företaget och Elektrikerförbundet. Sector Alarms dotterbolag SA Bevakning och Elektrikerförbundet hade ett avtal. Ett 50-tal medlemmar i Elektrikerförbundet arbetade för SA Bevakning. Förhandlingen i höstas handlade om verksamhetsövergång från SA Bevakning till Sector Alarm. Sector Alarm tillhör arbetsgivarorganisationen Almega och har ett avtal med fackförbundet Seko. Med verksamhetsövergången blir det alltså Seko:s avtal som gäller.

– Företagets syfte till verksamhetsövergången är att få ett annat avtal och vad de tror en fogligare facklig organisation, säger Sandgren.

Elektrikerförbundet hart sagt att man vill teckna kollektivavtal med företaget. En central förhandling i början av december slutade inte heller i något avtal.

– Reaktionerna har uteblivit, säger man från Elektrikerförbundet.

Elektrikerna och Seko har diskuterat frågan och är överens om att avtalsrätten ska  ligga på Elektrikerförbundet.

”När det gäller gränsdragning mellan tillämpningsområdena för olika kollektivavtal har arbetsgivarna historiskt alltid överlåtit denna fråga till de fackliga organisationerna, i vart fall på LO-området, för att undvika förödande gränsdragningskonflikter. Ur facklig utgångspunkt är detta en viktig princip eftersom arbetsgivaren därigenom inte kan välja avtal.”, har Elektrikerförbundet sagt i ett pressmeddelande.

Att arbetsgivare fritt ska kunna välja vilket avtal som ska gälla, kallas för avtalsshopping.

Elektrikerförbundet kan inte enligt regelverket tränga undan det Seko-avtal som nu finns.

– Det tycker jag är riktig, säger Sandgren.

Därför har Sef begärt kompletterande regler för sina medlemmar på områden där Seko-avtalet saknar regler.

Nyligen beslutade Sef att varsla om strejk vid Sector Alarm AB från morgonen den 8 januari. Man har också begärt att Unionens medlemmar iakttar neutralitet vid konflikten.

– Kraven är löjeväckande och saknar verklighetsförankrings, säger David Wästberg på Almega.

På måndag arrangerar Sef en manifestation vid Sektor Alarms kontor i Göteborg.

– Det blir en stillastående manifestation, säger Sandgren.

Medlingsinstitutet har utsett Malte Eriksson som medlare i konflikten.

Per Eklund