Riksdagen har beslutat att personalliggare ska införas på svenska byggarbetsplatser från 1 januari 2016. Syftet är att motverka svartarbete och förbättra konkurrensen.

Beslutet innebär att de som bedriver byggverksamhet ska anmäla till Skatteverket när de påbörjar byggverksamhet och de ska föra elektroniska personalliggare. Byggherrarna ska dokumentera personuppgifter för de personer som arbetar i verksamheten, men de kan överlåta ansvaret till exempelvis totalentreprenören. Den nya lagen gör det också möjligt för Skatteverket att göra oannonserade besök på byggarbetsplatser för att kontrollera personalliggaren.

Nätverket Byggbranschen i samverkan, har länge drivit denna fråga och välkomnar beslutet.
– Att Skatteverket nu får muskler att göra oanmälda kontrollbesök ute i verkligheten kommer att ha en avskräckande effekt genom att risken för upptäckt blir påtaglig för de oseriösa aktörerna. Lampan har tänts och det svarta mörker de tidigare har kunnat gömma sig i har förbytts i vitt ljus och synlighet, säger Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan.

Företagens administration kommer att öka i och med beslutet och det finns utmaningar för att få lagstiftningen att fungera i praktiken.
– Men med gemensamma insatser och klokhet från såväl Skatteverket som branschen hoppas vi att det ska upplevas som ett välmotiverat merarbete för företagen. De seriösa företagens konkurrenssituation och de trygga vita jobben måste värnas och lagen hjälper till med detta, säger Peter Löfgren.

Helena Forsberg