• Vår uppfattning är att avskedet saknar saklig grund, säger Anders Eriksson, ombudsman i Elektrikerförbundet.Foto: Per Eklund Foto: Per Eklund

  • Peter Andersson avskedas av företagsledningen vid Ale Elförening, på grund av att han företrätt sina arbetskamrater som klubbordförande. Foto: Anders Eriksson

Efter 25 år utan konflikter och fem år som klubbordförande fick Peter en chock.
Företaget avskedade honom. Enligt honom och Elektrikerförbundet på grund av sitt fackliga arbete.
Arbetsgivaren hävdar något annat.
– De har bestämt sig. De vill inte lyssna, säger Peter.
Nu stäms företaget inför Arbetsdomstolen.

I Ale norr om Göteborg finns Ale Elförening. De distribuerar el till de flesta i Ale kommun samt i viss mån till hushåll i Lilla Edet. En gammal traditionell elförening. Ett i grunden bra företag, säger företrädare för Elektrikerförbundet.

Peter Andersson, 52 år, har jobbat som montör på företaget sen 1989, i 25 år. Allt har fungerar bra. Peter har trivts med jobbet och han har varit nöjd och hans kontakter med företagsledningen har fungerat perfekt. 2009 blev han dessutom vald till ordförande i Elektrikerförbundets klubb på företaget. Det har betytt många kontakter med företagsledningen där han företrätt medlemmarna.
– Det har inte varit några problem med ledningen tidigare. Men det skedde en förändring när vi fick en ny ledning, säger Peter Andersson.

Så den 2 oktober kom chocken för Peter. Företaget påstod att han lurat företaget på pengar. Peter går jour i sitt jobb var fjärde vecka. Dessutom går han ibland beredskap i deltidsbrandkåren i Ale.
När det krockat har Peter alltid bytt tid på beredskapen och jouren så att de inte krockar. Alla har varit nöjda och inga problem har uppstått. Så gjorde även den här gången.
Till en börja med trodde Peter att så fort han förklarat att han bytt beredskapen på Räddningstjänsten, så skulle frågan lösas.
– Jag trodde att det skulle lösas, absolut. De hade fått felaktig information. Det här hade man kunna löst om man velat, men det var inte deras tanke. De ville bli av med dig på grund av mitt uppdrag som facklig förtroendeman, säger Peter.

Enligt Peter Andersson var inte företagsledningen intresserad av att träffa Räddningstjänsten för att reda upp det hela. VD Stefan Brandt bjöds in av Räddningstjänsten för att de skulle förklara vad som hänt, men han var inte intresserad.
– Det är en konstig situation. Nu står jag här utan jobb efter att ha ställt upp i ur och skur under alla år. Nu står man anklagad på felaktiga grunder, säger Peter Andersson

Anders Eriksson är ombudsman för Elektrikerförbundet i Region väst. Han tog frågan till en lokal förhandling.
– Företaget har varit jättebra och kontakterna med ledningen har funkat bra tidigare. Peter har blivit utsatt för att han är förtroendevald. Företagsledningen har blivit gramse på vår medlem när han som förtroendevald tagit upp saker och vi fått rätt. Vår uppfattning är avskedet är utan saklig grund, säger Anders Eriksson.
Ansvaret för situationen lägger både Peter Andersson och Anders Eriksson på företagsledningen och vd:n Stefan Brandt.
– Man får inte säja emot. Han har alltid rätt, säger Peter Andersson.
– Han vill inte se fakta. I vissa lägen har han tagit en del genvägar, säger Anders Eriksson om vd:n

VD Stefan Brandt vill inte uttala sig i frågan till Elektrikern.
– Det pågår en process. Vi har fattat ett beslut om den här åtgärden. Just nu kan jag inte kommentera det, säger Stefan Brandt.
Nyligen har Elektrikerförbundets centrala representantskap möte. I ett uttalande från, CR, ger man också sitt stöd till den avskedade.
– Ger man sig på en medlem eller en förtroendevald i Svenska Elektrikerförbundet, så ska man veta att här i vårt stolta förbund står man upp tillsammans, och då får man hela Svenska Elektrikerförbundet mot sig, säger man i uttalandet. (Hela uttalandet finns här vid sidan.)

I förhandlingar både lokalt och centralt har företaget stått fast vid sitt avskedsbeslut. Det har nu lett till att företaget stäms inför AD. LO-TCO Rättsskydd har nu fått i uppdrag att företräda Peter Andersson.
Stöduttalande antaget av Centrala Representantskapet den 25 november 2014

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

Stöduttalande för medlem

För inte så länge sedan var kraftverksavtalets medlemmar trygga i sin anställning, med bra arbetsmiljö, utan dagens stress och vinstintresse in absurdum.

På flera arbetsplatser och företag har effektiviseringar samt korta anbudstider drivit företagen långt från den mänskliga kärnan, där man ska ta hand om varandra och tillvarata den mänskliga resursen på ett humant sätt och sätta individen i focus.

Nästa steg i denna process som vi inte accepterar, är att vissa företag angriper våra medlemmar och förtroendevalda vilka gör ett fantastiskt jobb med att både se till att arbetsmiljön leder till ett hållbart arbetsliv, färre olycksfall, rättvis konkurrens mellan företagen mm.mm.

Jag har ett exempel:

Ale Elförening utanför Göteborg med eget nät, ett företag som fungerat bra på flera sätt, fick för några år sedan en ny ledning som har ett tankesätt att försöka tysta facket och montörsklubben. Detta för att försöka ta genvägar i kollektivavtalet och på det viset kunna visa styrelsen och ägarna bättre ekonomiskt resultat. Tidigare var det sällan några problem, men under senaste året har företaget valt att inte följa avtalet flera gånger. När klubb och Elektrikerförbundet sett till att företaget följer lag och avtal så har ledningen inte kunnat acceptera sina felsteg, utan har valt att kränka vår klubbordförande och på det sättet kväsa all lokal facklig aktivitet.

Vår klubbordförande blev avskedad den 2 oktober 2014 utan saklig grund. Ale Elförening hävdar att han som deltidsbrandman haft brandjour samtidigt som han haft beredskap på företaget. Detta har aldrig skett, och när vi kan bevisa klubbordförandes oskuld vill företaget inte se eller höra.

Detta är ett sätt att skada organisationen, och om vi inte reagerar på sådana orättvisor så kommer detta att bli än vanligare i framtiden.

Ger man sig på en medlem eller en förtroendevald i Svenska Elektrikerförbundet, så ska man veta att här i vårt stolta förbund står man upp tillsammans, och då får man hela Svenska Elektrikerförbundet mot sig.

Jag önskar att vi alla visar vår enighet och styrka i denna fråga och ställer oss bakom detta uttalande till stöd för vår medlem i Svenska Elektrikerförbundet.