Antalet medlemmar i Svenska Elektrikerförbundet har ökat under hela hösten. Detta efter en konstant utförsbacke i tio år.
Nu är det åter över 20 000 aktiva medlemmar.

På tio år har antalet medlemmar i Elektrikerförbundet minskat med runt 5000 personer. I januari 2014 gick antalet under 20 000 medlemmar. Ända fram till juni fortsatte medlemssiffrorna att sjunka. Därefter har antalet ökat varje månad. I november så steg så antalet medlemmar över 20 000 igen.

Vid novembers utgång var det 20027 aktiva medlemmar. Dessutom finns det 2003 elevmedlemmar och 3856 pensionärer i Elektrikerförbundet

Den största positiva utvecklingen gör man i Verksamhetskrets 31 i Östergötland. VK 16 i Värmland har under året haft det största tappet.

Per Eklund