• – Det ska vara enkelt och tydligt med sanktionsavgifterna, säger arbetsmiljöinspektör Agneta Axelsson i Härnösand.Foto: Per Eklund Foto: Per Eklund

Sen i somras arbetar Arbetsmiljöverket lite annorlunda med sanktioner, när företagen inte sköter sig.
Systemet med polisanmälningar och åtal finns kvar, men för många brott mot föreskrifter finns det nu ett helt regelverk för sanktionsavgifter.

LÄS MER: Eleverna har dålig kunskap om arbetsmiljön

Långa utdragna utredningar när företaget bryter mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det har varit ett problem.
Sen i somras är det i de vardagliga förbrytelserna istället fastställda sanktionsavgifter som blir resultatet.
– Syftet har varit att få en bättre arbetsmiljö och att färre ska skadas. Vi tror att pengar kan ha en bättre påverkan, säger Agneta Axelsson, som är arbetsmiljöinspektör inom byggbranschen, med Västernorrland och Jämtland som arbetsområde.

Regelverket trädde i kraft den 1 juli 2014 efter ett beslut under 2013. Arbetsmiljöverket har i dag 220 inspektörer som nu har preciserade regler om vad det kostar att bryta mot regler i föreskrifter.
I stället för långdragna processer där Arbetsmiljöverket, polis, åklagare och tingsrätt varit inblandade, kan inspektören och Arbetsmiljöverkets jurist enkelt skriva ut en räkning på vad överträdelsen kostade. Sen är det Länsstyrelsen som driver in pengarna.
Inspektören tar in information på arbetsplatsen. Sen är det en chef eller en jurist som skickar föreläggandet till företaget. Arbetsgivaren kan komma sen med invändningar. Det gör man till förvaltningsrätten. Deras beslut kan sen också överklagas till kammarrätten.
– Tidigare har det ofta tagit lång tid. Vi pratar om månader, år, ja flera år. Bestämmelsen står kvar, men straffdelen är borta, säger Agneta Axelsson.

Det är dock inte allt som är överflyttat från straff till avgifter. På vissa områden är regelverket med polis och åklagare kvar som tidigare. Straffen ligger fortfarande kvar på bland annat om man tar bort skyddsanordningar, när det gäller minderåriga på arbetsplatsen och om man bryter mot skyldigheten att anmäla olycksfall.
Sanktionsavgifterna är differentierade. Stora företag betalar mer än små. Avgiften beräknas på antalet anställda.
– Arbetsgivare med mer än 500 betalar maximal avgift.
Maximal straffavgift är runt en halv miljon kronor.
Någon utvärdering om hur regeländringen har slagit finns inte än. Det har gått alldeles för kort tid.

LÄS MER: Eleverna har dålig kunskap om arbetsmiljön