• Gunnar Rosén, forskare på Högskolan Dalarna, menar att elever på yrkesprogrammen får en gammaldags syn på arbetsmiljö, efter en rad intervjuer med elever på gymnasieskolor i Mellansverige.Foto: Per Eklund Foto: Per Eklund

 

Elever som går ut yrkeslinjerna har fått en gammaldags syn på arbetsmiljöfrågorna.
Det konstaterar några forskare som intervjuat elever vid tolv gymnasieskolor i Mellansverige.

 

LÄS MER: Nu är det sanktionsavgifter som gäller

 

Klarar yrkesutbildningarna av att förbereda eleverna på hur arbetsmiljön ser ut? Och vad lär sig eleverna under sin tid på gymnasieskolans yrkesinriktade program om vem som har ansvar för arbetsmiljön?
I dag är unga, både tjejer och killar, överrepresenterade vad gäller olyckor och tillbud i arbetslivet.

I undersökningen konstaterar man att eleverna sällan har lärt sig något om systematiskt arbetsmiljöarbete. De flesta eleverna säger att det viktigaste att är att ha handskar, hjälm och andra skydd. På frågan om vem som har ansvaret, så `svarar de att den enskilde har ansvaret. Endast några få av eleverna säger att det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön.
– Det är ett gammaldags synsätt. Eleverna tänker som vi gjorde på 70-talet Det viktigaste för handledaren är att eleverna inte gör sig illa. Men man tappar bort det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det får man inte, säger Gunnar Rosén på Högskolan Dalarna.

Tillsammans med några kollegor forskar han på hur bra arbetsmiljöintroduktion eleverna får på yrkeslinjerna. Och de intervjuer de sammanställt visar alltså på att eleverna får med sig ett gammaldags synsätt.
Forskarna på Högskolan Dalarna och Uppsala universitet har intervjuat elever på fyra yrkesprogram på tolv gymnasieskolor i Uppsala län, Gävleborg och Dalarna. Eleverna går på utbildningar inom Industri, restaurang, transport och trä.
Gunnar Rosén och hans kollegor kan i dag inte konstatera vad denna snedvridna kunskap beror på eller vad man ska göra för att förändra utbildningen.
De slutsatserna kommer man med någon gång nästa år.
– Vi vågar inte dra slutsatser vad det beror på än, säger Rosén.

Sen GY 11 infördes finns ingen speciell arbetsmiljökurs inlagd i gymnasieutbildningen. Det ska införlivas i alla kurser är det tänkt. Undersökningen är gjord bland elever som fick utbildning enligt den läroplan som fanns innan GY 11.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se

 

 

LÄS MER: Nu är det sanktionsavgifter som gäller