Arbetet är i gång i tunnlarna vid Värtahamnen sen i tisdags. Arbetsmiljöverket kunde då godkänna de åtgärder som Fortum Värme gjort för att det skulle vara säkra utrymningsvägar.

Det var för drygt två veckor sedan som Elektrikerförbundets regionala skyddsombud stoppade arbetet i tunnlarna, då det var tydliga brister vad gäller skyltar och belysning på nödutgångarna i tunnelsystemet.

Arbetsmiljöverket stängde sedan hela arbetsplatsen och riktade stark kritik mot hur företaget tagit sitt arbetsmiljöansvar. Fortum Värme fick också ett vite på en miljon kronor om de inte åtgärdade problemen och elföretaget Mforce fick ett vite på 100 000 kronor.

Tunnlarna ligger i direkt anslutning till till kraftvärmebygget där två arbetare förolyckades tidigare i höst.

Per Eklund