• Nina Andersson Brynja från LO och Johan Olsson från Svenskt näringsliv samtalade om möjligheterna för att få världens bästa yrkesutbildning.Foto: Leif Göbel. Foto: Leif Göbel

  • Samtal kring Världens bästa yrkesutbildning. Fr v Per Eklund, samtalsledare, Nina Andersson Brynja, LO och Johan Olsson, Svenskt Näringsliv.Foto: Leif Göbel Foto: Leif Göbel

  • Med på kompetensbåten var i huvudsak lärare på landets ETG-skolor. Foto: Leif Göbel

För tredje året samlades lärare på gymnasieskolornas elprogram och företrädare för elbranschen på ETG:s Kompetensbåt. Bakom arrangemanget som Elbranschens Tekniska Gymnasium håller i, står Elektriska Installatörsorganisationen, Elektrikerna och EUU.

 

LÄS MER: Pontus går och Jonas kommer
LÄS MER: De flesta nöjda med ETG-konceptet

 

– Här är närmare 180 deltagare varav 155 är skolpersonal. Vi hoppas med programmet sätta yrkesutbildningen i centrum och diskutera hur utbildning och bransch ska bli mer samspelta. En viktig utmaning är att eleverna blir anställningsbara och får lärlingsanställningar efter skolans slut. Idag vittnar lärare och branschen om svårigheter att hitta bra praktik och lärlingsanställningar, säger konceptchefen Pontus Boström.

På programmet stod en utvärdering av ETG konceptet efter tre år. ”Fiasko eller succé?”. John Gunarsson, European Minds presenterade en oberoende utvärdering av hur det gått . De flesta omdömen var positiva. Utvärderingen finns här på sef.se. Det är över tusen elever som har gått på de tjugotre ETG Partnerskolorna.
Under rubriken ”Världens bästa yrkesutbildning – är det möjligt?” samtalade Nina Andersson Brynja, LO och Johan Olsson, Svenskt Näringsliv med Elektrikerns redaktör Per Eklund som samtalsledare. LO har nyss konstaterat att bara en av tre som genomgått yrkesprogram får jobb efteråt.

Gabriella Fägerlind, konsult inom jämställdhet och mångfald, talade kring temat ”Inspiration till ökad mångfald och jämställdhet”. Behovet att rekrytera fler invandrare och kvinnor är avgörande för hur branschen ska kunna klara sin rekrytering. I EIO- företagen arbetar idag 19 880 män som elektriker och enbart 276 kvinnor.
Dag två genomförs inte mindre än fjorton olika seminarier och arton utställare finns representerade.

 

Leif Göbel

 

LÄS MER: Pontus går och Jonas kommer
LÄS MER: De flesta nöjda med ETG-konceptet