Centrala representantskapet, CR, inom Elektrikerförbundet har beslutat justera medlemsavgifterna.

Den procentavgift på 1,9 procent, som det stora flertalet går efter är densamma som tidigare år. Samma gäller den kontrollavgift  på 0,5 procent som berör de som jobbar på Installationsavtalet.

För de fasta avgifterna har en justering uppåt skett på alla avgifter. Pensionärerna har fått en förhållandevis hög ökning. Förra året var det ingen höjning på den avgiften. En ny avgift för avtalspensionärer har införts.

Per Eklund

 

 

Medlemsavgifter i Svenska Elektrikerförbundet 2015
Procentavgifter

Medlemsavgift 1,9 %

Kontrollavgift (Installationsavtalet)  0,5 %
Fasta avgifter

Fast avgift 1: 600 kr/månad (585 kr/månad 2014)
Avser de som arbetar utanför vårt område. Den som registrerats för fast avgift med anledning av arbete utanför vårt avtalsområde kan inte beviljas reducerad avgift vid sjukdom.

Fast avgift 2: 370 kr/månad (360 kr/månad 2014)
Avser studier, sjuk etc. med avgiftsunderlag > 13.394 kr.

Fast avgift 3: 250 kr/månad (235 kr/månad 2014)
Avser studier, sjuk, grundläggande militär utbildning etc. med avgiftsunderlag < 13.394 kr. (lägsta lön enligt lärlingsavtalet)

Fast avgift 4: 250 kr/månad (250 kr/månad 2014)
Avser medlem anställd utomlands, med medlemskap i ett annat lands fackförening, men som vill kvarstå som medlem.

Fast avgift 5: 250 kr/månad (240 kr/månad 2014)
Avser arbetslös medlem.

Avtalspensionär fram till 65 års ålder 600 kr/månad (ny).

Pensionär född 1925 eller senare 175 kr/månad (135 kr/mån 2014).

Pensionär född före 1925 är avgiftsbefriad.