En klubbordförande på Ale Elförening utanför Göteborg har avskedats på grund av sin fackliga aktivitet. Nu tar Elektrikerförbundet strid för den fackligt aktive.  Arbetsgivaren är stämd inför Arbetsdomstolen.

I ett uttalande från centrala representantskapet, CR, ger man också sitt stöd till den avskedade.
– Ger man sig på en medlem eller en förtroendevald i Svenska Elektrikerförbundet, så ska man veta att här i vårt stolta förbund står man upp tillsammans, och då får man hela Svenska Elektrikerförbundet mot sig, säger man i uttalandet.

Arbetsgivarna hävdar att klubbordföranden haft beredskap på både företaget och inom räddningstjänsten samtidigt. Det vill säga inte kunnat vara till förfogande för företaget till fullo.

Elektrikerförbundet hävdar att detta är helt fel och hävdar att det är en kränkning av föreningsrätten. Ärendet har först varit uppe till lokal förhandling. Därefter blev det central förhandling. Förhandlingen löste inte problemet. Därför har Elektrikerförbundet nu stämt arbetsgivaren till Arbetsdomstolen.

Per Eklund

 

Stöduttalande antaget av Centrala Representantskapet den 25 november 2014

 

Stöduttalande för medlem

För inte så länge sedan var kraftverksavtalets medlemmar trygga i sin anställning, med bra arbetsmiljö, utan dagens stress och vinstintresse in absurdum.

På flera arbetsplatser och företag har effektiviseringar samt korta anbudstider drivit företagen långt från den mänskliga kärnan, där man ska ta hand om varandra och tillvarata den mänskliga resursen på ett humant sätt och sätta individen i focus.

Nästa steg i denna process som vi inte accepterar, är att vissa företag angriper våra medlemmar och förtroendevalda vilka gör ett fantastiskt jobb med att både se till att arbetsmiljön leder till ett hållbart arbetsliv, färre olycksfall, rättvis konkurrens mellan företagen mm.mm.

Jag har ett exempel:

Ale Elförening utanför Göteborg med eget nät, ett företag som fungerat bra på flera sätt, fick för några år sedan en ny ledning som har ett tankesätt att försöka tysta facket och montörsklubben. Detta för att försöka ta genvägar i kollektivavtalet och på det viset kunna visa styrelsen och ägarna bättre ekonomiskt resultat. Tidigare var det sällan några problem, men under senaste året har företaget valt att inte följa avtalet flera gånger. När klubb och Elektrikerförbundet sett till att företaget följer lag och avtal så har ledningen inte kunnat acceptera sina felsteg, utan har valt att kränka vår klubbordförande och på det sättet kväsa all lokal facklig aktivitet.

Vår klubbordförande blev avskedad den 2a oktober 2014 utan saklig grund. Ale Elförening hävdar att han som deltidsbrandman haft brandjour samtidigt som han haft beredskap på företaget. Detta har aldrig skett, och när vi kan bevisa klubbordförandes oskuld vill företaget inte se eller höra.

Detta är ett sätt att skada organisationen, och om vi inte reagerar på sådana orättvisor så kommer detta att bli än vanligare i framtiden.

Ger man sig på en medlem eller en förtroendevald i Svenska Elektrikerförbundet, så ska man veta att här i vårt stolta förbund står man upp tillsammans, och då får man hela Svenska Elektrikerförbundet mot sig.

Jag önskar att vi alla visar vår enighet och styrka i denna fråga och ställer oss bakom detta uttalande till stöd för vår medlem i Svenska Elektrikerförbundet.