I en enkät till lärare, skolledare och branschföreträdare, så säger de flesta att de är nöjda med ETG-konceptet.

 

LÄS MER: Yrkesutbildning i centrum på båten
LÄS MER: Pontus går och Jonas kommer

 

Branschföreträdarna är mer nöjda än lärare och skolledare i undersökningen. Andelen lärare som svarade på enkäten var betydligt lägre än andelen skolledare och branschbedömare.

Hur nöjd är du med konceptet ETG-partner?

Lärare och skolledare
20,8 procent mycket nöjda
29,2 procent nöjda
29,2 procent ganska nöjda
12,5 procent mindre nöjda
8,3 procent ganska missnöjda

Branschbedömare
16,7 procent mycket nöjda
41,7 nöjda
33,3 procent ganska nöjd
8,3 procent mindre nöjd

Motsvarar innehållet i utbildningen ETG-partner vad som efterfrågas hos bransch och företag?

Lärare och skolledare
48 procent svarar ja
4 procent nej
48 procent vet ej

Branschbedömare
75 procent svarar ja
8,3 procent nej
16,7 procent vet ej.

Vilka utvecklingsområden anser du bör prioriteras inom konceptet ETG-partner?

Lärare och skolledare
1 Utbildningsmaterial
2 Fortbildning av lärare
3 Samverkan mellan skola och anställande företag
4 Marknadsföringsmaterial
5 Examenstest
6 Fortbildning av skolledare

Branschbedömare
1 Fortbildning av lärare
1 Examensprov
3 Utbildningsmaterial
3 Samverkan mellan skola och anställande företag
3 Utbildning för APL-handledare
3 Årskurstester

 

LÄS MER: Yrkesutbildning i centrum på båten
LÄS MER: Pontus går och Jonas kommer