Antalet medlemmar i Svenska Elektrikerförbundet har ökat under hela hösten. Detta efter en konstant utförsbacke i tio år.
På tio år har antalet medlemmar i Elektrikerförbundet minskat med runt 5000 personer. I januari 2014 gick antalet under 20 000 medlemmar. Ända fram till juni fortsatte medlemssiffrorna att sjunka. Därefter har antalet ökat varje månad. Fortsätter ökningen i samma takt, så ska antalet gå över 20 000-gränsen igen.

Den största positiva utvecklingen gör man i Verksamhetskrets 31 i Östergötland, där man fått 117 nya medlemmar under året. VK 16 i Värmland har under året tappat 129 medlemmar.

Per Eklund