Någonting som är ytterst aktuellt för oss inom el-branschen är förändringarna som håller på att ske med vår behörighet.
Som det har fungerat fram till 2014-01-01 så har man på varje företag haft en behörig elinstallatör (allmän behörighet). Sedan har företaget haft x anställda elektriker jobbande under just denna behörighet. Dessa personer är utbildade personer som har enligt bilaga 1 i installationsavtalet genomgått lägst 3-årig gymnasieutbildning eller liknande med inriktning inom avsett teknikområde.
Bilaga 1 är ett utbildningskrav som branschens parter, Svenska Elektrikerförbundet för arbetssäljarna och Elektriska Installatörsorganisationen för arbetsköparna kommit överens om.

Detta är inget lagkrav men alla företag som går under Installationsavtalet förpliktar sig att följa detta.
Visst systemet kanske inte är felfritt men det är ändå något som branschens parter har kommit överens om. Vill man göra förändringar så kan man göra det tillsammans. Samtidigt ska branschen sträva efter att alla företag ska ha kollektivavtal. Då blir det helt enkelt en bättre bransch där alla företag konkurrerar på lika villkor.

Vad hände då första januari i år? Efter påtryckningar från framförallt EIO så tog man bort anställningsförhållandet mellan behörig elinstallatör och ”vanliga” elektriker. Vad blev resultatet av det?
Vips så hade man öppnat upp vår annars relativt skyddade bransch för bemanningsföretag.
Innan förändringen var det inte omöjligt att ta in bemanningsföretag ska tilläggas.
Men nu kan företag fritt ta in bemanningsföretag där det är svårt att kontrollera att personalen har rätt utbildning och kunskap som yrket kräver.
Ofta är också den fackliga anslutningsgraden, alltså personer som är medlemmar i facket väldigt låg så där är ytterligare ett problem att få fram om personalen är utbildad.

Vad händer just nu? Sedan ett tag tillbaka har den förra regeringen tillsatt en person, Bo Diczfalusy som jobbar på Näringsdepartementet. Vars uppgift är att se över hur man kan förändra vår el-behörighet. Bo har tillsatt en grupp, elsäkerhetsrådet där berörda parter sitter. Bl.a. för Elektrikernas räkning sitter Tina Nordling som är ombudsman på Region Mitt, men viktigast av allt en elektriker som vet vad förändringarna skulle innebära i praktiken. Även förtagarna har en person i gruppen, Jan Siezing som är VD på EIO.

Gruppens uppgift är att hjälpa Bo att se över dagens behörighetskrav och se om det behöver göras några förändringar. Ett förslag ska vara färdigt att lämnas nu i december och det kommer att bli spännande att se vad som står i det förslaget.

Även Unga Elektriker har fått träffa Bo Diczfalusy för ett tag sedan. Han är vad vi uppfattade som en väldigt professionell person och gillade Unga Elektriker. Han är nu en av många som följer oss på sociala medier. Han frågade vad vi upplevde viktigt och vilka problem vi såg med dagens behörighetssystem, vilket vi gärna berättade för honom.

En fråga som har varit på tapeten är om alla elektriker ska stå för sin egen behörighet och på det sättet vara ansvariga för sina egna arbeten.
Det kan låta bra men då uppstår problematiken med att i arbetsrätten, som är lag, står det att arbetsköparen ”leder och fördelar arbetet”. Alltså chefen säger att du ska utföra ett arbete och dessa saker ska du använda.
Hur kan då jag som anställd elektriker ansvara över ett arbete jag själv inte får bestämma över?
Ännu värre, om du och en kollega arbetar i en lägenhet. Vem ansvarar över vad? Det skulle alltså inte hålla i praktiken och dokumentationen skulle bli oändlig.

Bo har fått klara direktiv att inte inskränka på arbetsrätten men även han förstod att det skulle vara en omöjlighet om man ville införa en egen behörighet för samtliga elektriker.

EIO har på senaste tiden skrivit en rad artiklar om hur de ser på en förändring. Jan Siezing har varit den som publicerat ett flertal artiklar. Där skriver han om vilka arbeten de tycker ska vara behörighetskrävande och inte. Sammanfattningsvis kan man säga att de vill luckra upp våra arbetsmoment. Varför ska en elektriker gå och montera kabelstege eller sätta upp VP-rör?
Är det inte bättre om outbildad, alltså billigare arbetskraft gör det?

På så sätt kan deras medlemmar, elföretagen ta in billigare arbetskraft och utföra enklare arbetsmoment med stor risk för att okunnig personal utför jobb som kan leda till fara. De lobbade först för att öppna upp för bemanningsföretag, vilket de nu fått igenom och börjat ta in som medlemmar i deras organisation. Nu vill de alltså gå ett steg längre.

Vad EIO inte förstår är att det bl.a. är deras medlemmar som blir de stora förlorarna.
OM(!) de skulle få igenom en sådan skrivelse så skulle de inte ta lång tid innan byggföretagen snappar upp detta. Varför ska de lägga ut arbeten på ett elföretag som ska göra vinst på allt? De själva kan ju anlita personal som gör detta. På så sätt slipper de lägga ut dessa ”simpla” arbetsmoment på dyra underentreprenörer. Alltså får EIOs medlemmar ännu mindre jobb och måste skära ner.

Bra EIO och bra Jan Siezing som inte kan tänka längre än näsan räcker.
För oss anställda elektriker skulle de vara förödande. Det skulle bildas ett A- och ett B-lag.
Ett A-lag där färre elektriker skulle få ingå och en större del skulle få gå över till ett så kallat B-lag.
B-laget skulle få utföra dessa ”enklare” arbetsmoment till ett betydligt billigare pris (lön). Samt outbildad arbetskraft är även lätt utbytbar arbetskraft.
Ännu värre är att arbetslösheten bland elektriker skulle skena iväg.

Vad som är ännu konstigare är att man öppnat upp för bemanningsföretag redan i år. Detta trots att en utredare är tillsatt som ska utreda om man över huvud taget ska göra några förändringar eller inte. Det får en bara att fundera på vilka krafter EIO har därute som lobbar för att just deras förslag ska bli verklighet.,

Med denna artikel vill vi från Unga Elektriker rikta skarp kritik till EIO och be er tänka om.
Till Tina Nordling vill vi säga att du gör ett grymt bra jobb och vi är säkra på att du för vår talan bra.
Till Bo Diczfalusy vill vi säga två saker. Först ett citat från dig själv: ”Tack för lånet av datorn, jag är skyldig er en tjänst” (Kom ihåg det om du lägger fram ett nytt förslag om el-behörigheten).
Samt lyssna på vad Tina har att säga, hon har trots allt kunskap och erfarenhet från landets 50 000 elektriker med sig.

Unga Elektriker