Fortum Värme, där flera uppmärksammade arbetsmiljöproblem uppdagats, är ett bolag som är samägt av Fortum och Stockholms stad. Ansvaret för arbetsmiljöproblemen ligger alltså på båda ägarna. För en tid sedan avled två byggnadsarbetare på arbetsplatsen.
Sen valet är socialdemokraten Karin Wanngård finansborgarråd i Stockholm och kommunstyrelsens ordförande. I en intervju med tidningen Elektrikern, som är gjord per mail, säger Wanngård att det är oacceptabelt att personer dör på arbetsplatser.
– Det visar på hur viktigt det är med fackligt arbete och på vikten av att kraftigt prioritera upp arbetsmiljöarbetet, säger Wanngård till Elektrikern.

• Arbetsmiljöverket säger att man ser mycket allvarligt på problemen vid bygget av värmeverket. Företaget har brutit mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Hur ser Stockholm stad som delägare till Fortum Värme på den kritik från Arbetsmiljöverket mot hur företaget skött sitt säkerhets- och arbetsmiljöarbete?
– Vi tar självfallet väldigt allvarligt på det. Det är en fruktansvärd olycka som har skett. Först och främst ska vi ta reda hur detta kunde hända. Det pågår utredningar om händelseförloppet, när vi vet vad som har hänt och hur det kunde ske, så får vi se vilka åtgärder som måste tas.

• Vad har Stockholm stad som delägare gjort för att försäkra sig mot att anställda inte utsätts för så allvarliga risker som att ledas in i en återvändsgränd vid en nödutgång?
– Våra bolag ska följa de lagar och rutiner som finns på plats, det är en självklarhet. Och vi ska ha ett gott samarbete med våra fackliga organisationer för att säkerställa att säkerhetsarbetet och arbetsmiljön fungerar. Nu ska den här olyckan utredas, när det är klart så får vi se vad det var som gick fel, och hur det kunde ske.

• Hur ser Stockholm stad på att företag utan kollektivavtal arbetar i ett så avancerat bygge?
– Vi har varit tydliga med att vi vill ha schysta villkor och kollektivavtal är grunden för det. Det här har jag också tagit upp med Fortums ledning. Jag anser inte bara att Fortum utan självklart också underleverantörerna till Fortum ska ha kollektivavtal, vilket jag kommer driva som ägare.

• Vad har ni som ägare gjort efter de sex tidigare dokumenterade tillbuden som tidigare skett på arbetsplatsen?
– Jag vet att i styrelsen så har arbetsmiljöfrågorna varit en stor och prioriterad fråga, både för projektet i Värtan i Stockholm och i Brista, Sigtuna kommun. Regelbundna rapporter och redovisningar har skett i styrelsen vilket för styrelsen tydligt har visat att företagsledningen har tagit arbetsmiljöfrågorna på mycket stort allvar, inte minst utifrån att dessa byggprojekt är ovanligt komplicerade att genomföra på en relativt liten yta. Frågan om hur de konkreta tillbuden har hanterats måste ställas till företagsledningen som har detta ansvar.

• Vad ämnar ni som ägare att göra för att inte riskera fler olyckor och för att Arbetsmiljöverkets föreskrifter följs på bygget?
– Det är en självklarhet att regler och föreskrifter ska följas. Det har vi också tagit upp med Fortum, som inte har någon annan syn på saken. I grunden handlar det om att facket kan göra sitt arbete på ett bra sätt, och att vi satsar på arbetsmiljöarbetet. Regeringen har aviserat att den kommer att satsa 100 miljoner kronor i arbetet med att förstärka arbetsmiljöarbetet. Det innebär att fler inspektioner kan ske och att mer resurser ska tilldelas de regionala skyddsombuden, det är nödvändigt.

• Hur ser du som socialdemokrat på händelserna och kritiken, med tanke på att ni gick till val på ordning och reda på arbetsplatserna?
– Att det är oacceptabelt att personer dör på våra arbetsplatser. Familjerna och närstående måste få stöd och hjälp. Det visar på hur viktigt det är med fackligt arbete och på vikten av att kraftigt prioritera upp arbetsmiljöarbetet. Vi kommer driva på för vår Vita jobb-modell, och staden ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Det blir tydligt med den nya majoriteten i Stockholms stadshus.

Per Eklund

Fotnot: Ordförande för bolagsstyrelsen för Fortum Värme är Cecilia Stegö Chiló. I styrelsen sitter bland annat  Jan Valeskog (S) som representant för Stockholms stad.