Hur ska Elektrikerförbundet arbeta med skyddsfrågor och regionala skyddsombud?
Den frågan kommer upp vid Elektrikerförbundets CR-möte nästa vecka. I en motion till mötet har en delegat väckt frågan.

Den 25 november är det CR-möte för Elektrikerförbundet. CR står för Centrala representantskapet och är förbundets högsta beslutande organ mellan Förbundsmötena som hålls vart fjärde år. Det hålls två CR-möten per år och till det väljs 52 delegater från hela landet. Varje verksamhetskrets (VK) väljer delegaterna utifrån hur många medlemmar det finns.

På höstens CR-möte  som hålls i Stockholm, tas beslut om verksamheten för nästa år, 2015. Det handlar om medlemsavgifter, budget och liknande frågor. Det rapporteras om vad som skett inom viktiga områden under det senaste året och avtalsrörelsen 2016 finns också på dagordningen.

Till mötet har Daniel Eriksson från El-ettan skrivit en motion om en satsning på verksamheten för regionala skyddsombud i Stockholmsregionen. Förslaget är att projektanställa ett regionalt skyddsombud, RSO, på försök för att kunna arbeta med ett förebyggande arbete på bättre sätt.

”Problemet är att vi har många företag i regionen som har ringa eller ingen miljöprofil alls.”, skriver Daniel i sin motion.

El-ettans VU bifaller motionen. Däremot föreslår förbundsstyrelsen,FS, förslaget att provanställa ett regionalt skyddsombud avslås.

”…. kan förbundsstyrelsen inte ställa sig bakom att anställa mer personal än vad förbundets personalplan fastställt…”, skriver FS.

Däremot ser förbundsstyrelsen positivt på att verksamhetskretsen prövar ett nytt arbetssätt.

FS konstaterar också att förbundets verksamhetskretsar lagt mindre pengar i sin budget för 2015 på regionalt skyddsombudsarbete.

” Dessa pengar som vi inte utnyttjar riskerar vi att få lämna tillbaka till staten av de RSO-medel vi får varje år. Problemet är inte pengar för att bedriva vår verksamhet, utan de resurser vi lider av är mänskliga. Därför behöver vi verkligen byta arbetssätt för att aktivera och engagera lokala skyddsombud för det är därifrån rekryteringen till RSO sker.”, skriver FS i sitt utlåtande över motionen.

Per Eklund