Andelen kvinnor i Elektrikerförbundet ökar starkt just nu. På knappt fem år har antalet ökat från 196 till 307.

 

LÄS MER: En bra elektriker har inget med kön att göra

 

Enprocentsgränsen är passerad med råge.
Svårigheten att få in kvinnor i elbranschen har ventilerats under lång tid. Det har inte ens varit möjligt att komma upp i en procent kvinnor bland Elektrikerförbundets medlemmar.
I januari 2010 var det 196 kvinnliga medlemmar, vilket var 0,9 procent. I dag är det 307 kvinnor, vilket är 1,6 procent.
Samtidigt som antalet kvinnor ökar, så minskar det totala antalet medlemmar i Elektrikerförbundet. I januari 2010 var det 20 795 aktiva medlemmar. I dag är det minskat med mer än 1400 till 19 379 medlemmar.

 

Per Eklund
per.eklund@daladem.se
Augusti 2014 – Januari 1910

Antal Varav kvinnor Andel

Aktiv medlem 19 379 307 1,6% – 20 795 196 0,9%

Arbetslös 510 24 4,7% – 930 19 2,0%

Elevmedlem 2 562 100 3,9% – 2512 125 5,0%

Pensionär 3 858 35 0,9% – 3 872 41 1,1%

Aktiv + arbetslös 19 889 331 1,7% – 21 725 215 1,0%

Totalt exkl elever 23 437 366 1,5% – 25 597 256 1,0%