Det finns flera skäl till att Sydvästlänken mellan Hallsberg och Hurva byggs. Att få bättre driftsäkerhet, att förstärka växelströmsnätet och att göra plats för vindkraftverkens tillskott i det svenska elnätet.

Det var tänkt att drifttagningen för hela Sydvästlänken skulle ske under första kvartalet nästa år, men nyligen kom beskedet att det skjuts upp till tredje kvartalet.

Delen mellan Hallsberg och Barkeryd kan dock tas i drift den 25 februari.

Skälet till uppskjutningen är tydligen att företaget Alstom Grid inte kunnat hålla sina löften. Alstom Grind skulle leverera ett system för drift och övervakning av det svenska stamnätet. Systemet heter SCADA/EMS och Alstom fick jobbet och vann upphandlingen efter en strid som slutade i förvaltningsrätten. Striden låg mellan ABB och Alstom Grind om vem som skulle få uppdraget.

I april hävde Svenska Kraftnät avtalet med Alstom. Skälet ska ha varit upprepade förseningar. Alstom har svarat med att kräva 45 miljoner kronor från Svenska kraftnät för det förlorade jobbet.

– Vårt driftövervakningssystem lever på övertid och vi kan inte riskera Sveriges nationella elförsörjning genom att fortsätta samarbetet när Alstom inte klarar att leverera. Så här retroaktivt kan man säga att ABB i viss mån fick rätt. Alstom lovade mer än företaget kunde hålla, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg i en intervju med Energimarknaden.