Allt färre elektriker är nu arbetslösa. Det är bara lärarna som har en lägre arbetslöshet än elektrikerna.
Det konstateras i a-kassans statistik för oktober.
– Den lägsta siffran sen 2009, konstaterar Alexander Augst på Elektrikerns a-kassa.

Andelen arbetslösa elektriker har legat lågt en längre tid. Nu fortsätter trenden med allt färre arbetslösa. I oktober var det 325 elektriker som var arbetslösa. Det är 1,2 procent av antalet medlemmar i Elektrikernas a-kassa.
– Det här är den lägsta siffran i både procent och i absoluta tal, sen jag kom till a-kassan 2009, säger Alexander Augst, som är föreståndare för Elektrikernas a-kassa.

I oktober var det endast lärarna som hade en lägre arbetslöshet, totalt 0,8 procent. Andra yrkesgrupper med låg arbetslöshet är Akademikerna, Finans- och försäkringsbranschen, ST och Vision. Men alla utom lärarna har ändå större andel arbetslösa.
Bland LO-förbundernas a-kassor är det Seko:s som ligger närmast med 2,6 procents arbetslsöhet. Byggnads har 3,5 procent, IF Metall 3,6 procent och Kommunal 2,9 procent. Hotell- och restaurang har störst andel arbetslösa med 8,2 procent.

Totalt antalet arbetslösa av alla fackförbunds a-kassemedlemmar ökar dock. Till exempel ökar antalet arbetslösa i Byggnads a-kassa med 329 personer från september till oktober. Samma är det bland annat för IF Metalls och Seko:s a-kassor.
I oktober för ett år sedan var det 506 arbetslösa elektriker. I dag är det alltså 325 arbetslösa.
– Antalet arbetslösa elektriker brukar minska under sommaren och hösten för att sen öka under december och framåt våren. Men så här låga siffror efter sommaren har det aldrig varit.

Antalet medlemmar i Elektrikernas a-kassa var enligt preliminära uppgifter 26 257 den 31 oktober 2014. Det är en ökning med drygt 100 sen i september. Redan i september var det det högsta medlemsantalet sen 1990. Och nu har det alltså ökat ytterligare.
Om regeringens budget antas i december, så höjs dagpenningen från 1 maj 2015.
Räknat på hela arbetsmarknaden och bland dem som inte är med i några a-kassor, så var det i oktober 373 000 arbetssökande hos arbetsförmedlingen, vilket var en minskning sen i september. Bland ungdomar 18-24 år var 15 procent inskrivna hos arbetsförmedlingen som arbetslösa.

Per Eklund