Det har under supervalåret 2014 talats mycket om vänstervinden. Den var tydlig i EU-valet och nu bekräftar SVT:s vallokalsundersökning Valu den också i riksdagsvalet.

I årets val har en av de kraftigaste vänstervindarna de senaste 25 åren blåst genom Sverige om man tittar på väljarnas placering på den ideologiska vänster-högerskalan.
Framför var det ett tydligt välfärdsval.

Alliansen tappade var femte röst: väljarna vill inte ha högerpolitik. Inte sedan den politiska demokratin infördes i Sverige har den samlade borgerligheten haft så lågt väljarstöd som valet 2014. Men det paradoxala är att i denna vänstervind och vilja att stärka den gemensamma välfärden står de rödgröna partierna still. Vänstervinden och välfärdsvalet flög de rödgröna förbi och rakt i händerna på ett högerparti – SD.

Alliansens retoriska kliv mot mitten har bidragit till att minska polariseringen längs vänster-högerskalan.

Men den svenska vänstern har också ett mycket stort ansvar, särskilt socialdemokratin. Mitt under en tydlig vänstervind när människors missnöje med den borgerliga politiken var uppenbar och oron för välfärdens utveckling och växande klyftor spred sig, valde man att rikta in kritiken mot regeringen på frågan om budgetunderskott samtidigt som man accepterade en stor majoritet av alliansens skattesänkningar. Socialdemokraterna valde aktivt att inte polarisera längs den traditionella vänster-högerdimensionen. Huvudalternativen hamnade mycket nära varandra i mitten.

Med de förutsättningar som fanns är valet utifrån ett rödgrönt perspektiv katastrofalt. Det finns ett starkt stöd för en politik som aktivt minskar ojämlikheten, ökar likvärdigheten och kvaliteten i skolan, förstärker trygghetssystemen, satsar på den gemensamma välfärden och gör något åt den eviga massarbetslösheten. Det är klassisk socialdemokratisk politik och det enda som kan mota SD.

Det finns en stor risk att väljarna kommer att uppfatta valet 2018 som ett val mellan allianspolitik med Moderaterna vid rodret, allianspolitik förvaltad av socialdemokratin eller en sverigedemokratisk förnyelse.

Alternativet är att våga återskapar vänster-högerdimensionen i svensk politik. Ta ett kliv vänsterut och genomför en politik som gör alternativen tydliga. Häv överskottsmålet och satsa på kraftfulla investeringar för att åstadkomma en riktig sysselsättningsökning. Begränsa vinstläckaget ur välfärden, höj pensionerna. Ta tillbaka två jobbskatteavdrag och satsa på höjda statsbidrag till kommunerna. Avgörande är att människor 2018 upplever att en S-regering skapat bättre välfärd, fler jobb och ökad trygghet. Våga aktivera en slumrande vänstermajoritet, även till priset av nyval.

Daniel Suhonen,
chef Katalys – institut för facklig idéutveckling